Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2012

 

TEXTOVÁ ČÁST
  1. Demografický vývoj
pdf
  2. Sociální vývoj
pdf
  3. Ekonomický vývoj
pdf
  4. Životní prostředí
pdf
  Souhrn hlavních poznatků
pdf
TABULKOVÁ ČÁST
  1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v letech 2007 až 2012
    1.1 Demografický vývoj
    1.2 Sociální vývoj
    1.3 Ekonomický vývoj
    1.4 Životní prostředí
  2. Vývoj vybraných ukazatelů za Pardubický kraj v letech 2007 až 2012
    2.1 Demografický vývoj
    2.2 Sociální vývoj
    2.3 Ekonomický vývoj
    2.4 Životní prostředí
  3. Meziokresní srovnání v letech 2007 až 2012
   3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje
KARTOGRAMY
  1. Pohyb obyvatel v krajích v letech 2007 až 2012
jpg
  2. Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2007 až 2012
jpg
  3. Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2012
jpg
  4. Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2007 až 2011
jpg
  5. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy
      v krajích v roce 2012
jpg
  6. Bytová výstavba v krajích v letech 2007 až 2012
jpg
  7. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa
     investice v krajích v letech 2007 až 2011
jpg
Celý text ke stažení (2 MB)
pdf

tab_1_1.xlstab_1_2.xlstab_1_3.xlstab_1_4.xlstab_2_1.xlstab_2_2.xlstab_2_3.xlstab_2_4.xlstab_3_1.xlsKTG1.jpgKTG2.jpgKTG3.jpgKTG4.jpgKTG5.jpgKTG6.jpgKTG7.jpgtext_1.pdftext_2.pdftext_3.pdftext_4.pdftext_5.pdftext_cely.pdf