Zajímavosti z kandidátních listin v Pardubickém kraji - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 24 volebních stran (o 5 více než před čtyřmi lety). Na jejich kandidátních listinách je zapsáno celkem 407 kandidátů (o pětinu více než při předchozích volbách).

Český statistický úřad zveřejnil dne 5. září 2017 na volebním webu www.volby.cz seznamy kandidátních listin a kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

V Pardubickém kraji bylo zaregistrováno celkem 24 kandidátních listin volebních stran (v tom 17 politických stran a 7 politických hnutí), což je o 5 volebních stran více než při posledních volbách do PS PČR v roce 2013. Podle údajů platných k 5. 9. 2017 bylo v kraji zaregistrováno celkem 407 kandidátů, tj. o 71 více než v roce 2013 a zároveň nejvíce od voleb v roce 2002. Plný počet kandidátů (v případě Pardubického kraje bylo možné na jedné kandidátní listině uvést maximálně 19 kandidátů) má na svých kandidátních listinách v kraji 19 volebních stran.

Z celkového počtu 407 kandidátů v kraji je 114 žen (tj. 28,0 %, což je hodnota pod republikovým průměrem). Kandidáti mladší 30 let (39 osob) se na celkovém počtu kandidátů v kraji podílejí 9,6 %. Šedesátiletí a starší kandidáti (62 osob) mají 15% zastoupení. Průměrný věk kandidátů v kraji (46,6 let) je pátý nejvyšší v mezikrajském srovnání. Nejmladším kandidátům v kraji je 21 let (7 kandidátů), nejstaršímu je 92 let. Téměř 35 % kandidátů v kraji je bez politické příslušnosti (obdobně jako v celé ČR), před čtyřmi lety byl tento podíl v kraji 32 %.

Podrobné informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 

 

  • Další související odkazy:
  • Příprava voleb v kraji
    Volby v příslušném roce, gestoři zpracování voleb na KS ČSÚ, počty volebních okrsků a další informace