Využívání informačních a komunikačních technologií v Pardubickém kraji v roce 2017

 

21. 12. 2018

Tři čtvrtiny domácností v kraji jsou vybaveny počítačem a přístupem k internetu. Každý druhý obyvatel kraje ve věku 16 a více let nakoupil v loňském roce zboží přes internet. Finanční služby online využívá nejvyšší podíl osob v mezikrajském srovnání, nejnižší podíl osob hrál počítačové hry.

Podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech bylo v roce 2017 v Pardubickém kraji 74 % domácností vybaveno osobním počítačem a 75 % domácností mělo přístup k internetu. Meziročně se zastavil růst jak podílu domácností vybavených počítačem, tak i podílu domácností s přístupem k internetu. Již druhým rokem tvoří domácnosti s připojením k internetu v kraji vyšší podíl než domácnosti vybavené počítačem. Tento trend souvisí s rostoucím počtem uživatelů internetu prostřednictvím jiných zařízení jako např. „chytrých“ mobilních telefonů, tabletů, televizních přijímačů, „chytrých“ hodinek, čteček knih a dalších malých přenosných zařízení.

Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v Pardubickém kraji

V mezikrajském srovnání vybavenosti domácností osobním počítačem a internetem se Pardubický kraj umístil shodně na čtvrté nejnižší příčce. V roce 2017 vlastnilo počítač a možnost připojení k internetu nejvíce domácností v Hlavním městě Praze (82 % resp. 83 %). Nejméně domácností bylo vybaveno počítačem v Ústeckém kraji (70 % domácností) a internetem v Olomouckém kraji (72 % domácností).

Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v roce 2017 podle krajů

Mezi jednotlivci v Pardubickém kraji používalo v roce 2017 denně nebo téměř denně internet více než 60 % osob ve věku 16 a více let, naproti tomu téměř 20 % osob v dané věkové skupině internet nevyužilo nikdy. Mezi kraji byl nejvyšší podíl každodenních uživatelů internetu evidován v Hlavním městě Praze (74 %), na opačném konci srovnání se umístil Ústecký kraj s 55% podílem.

Jednotlivci a internet v krajích ČR v roce 2017

(% jednotlivců ve věku 16+ v daném kraji)


Počítače a možnost připojení k internetu jsou pro zájemce přístupné i ve veřejných knihovnách. V roce 2017 bylo v knihovnách v Pardubickém kraji 606 veřejně přístupných počítačových míst a z toho 576 míst bylo připojeno k internetu.

V Pardubickém kraji (podíly z počtu osob ve věku 16 a více let)

  • 43 % osob má na mobilním telefonu možnost připojení k internetu,

  • nejvyšší podíl osob v mezikrajském srovnání využívá Wi-Fi pro připojení k internetu na mobilu,

  • téměř tři čtvrtiny obyvatel využívají internet k e-mailové komunikaci,

  • více než 70 % ze všech osob vyhledává informace o zboží a službách,

  • každý druhý obyvatel kraje nakoupil během uplynulého roku zboží přes internet,

  • během uplynulých šesti let došlo k nejvyššímu nárůstu uživatelů internetového bankovnictví v mezikrajském srovnání,

  • nejvyšší podíl osob v mezikrajském srovnání využívá finanční služby online,

  • nejvyšší podíl osob si sjednává pojištění online,

  • nejnižší podíl osob v republikovém srovnání hraje či stahuje hry.

Poznámka:

Data o vybavenosti domácností vybranými informačními technologiemi a jejich využívání jednotlivci byla získána z každoročního výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (VŠIT) v domácnostech prováděného ČSÚ.

Pro vyšší reprezentativnost jsou údaje v krajském členění počítány jako tříleté klouzavé průměry (např. údaj uvedený u roku 2017 je vypočten z hodnot za roky 2016–2018).

Data o informačních technologiích dostupných veřejnosti v knihovnách pocházejí ze zdrojů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.