Tisková zpráva a prezentace Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2015

 

7. září 2016

Pardubický kraj zaznamenává oživení ekonomiky

Ekonomika v Pardubickém kraji prochází oživením. Předchozí pokles hrubého domácího produktu přechází ve zřetelný nárůst, příznivě se vyvíjí zejména průmyslová výroba a stavební produkce. Rostoucí zaměstnanost je doprovázena mzdovým nárůstem, nezaměstnanost v kraji patří k nejnižším v mezikrajském srovnání.

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích vydalo na konci srpna analytickou publikaci s názvem Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2015. Publikace přináší zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje zpravidla od roku 2010, případně v delší časové řadě. „Pozornost je věnována například stavu a pohybu obyvatel včetně změn ve věkové struktuře, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, sociálnímu a ekonomickému vývoji v kraji, ale i životnímu prostředí,“ doplňuje Veronika Tichá, ředitelka KS. Samostatnou kapitolu tvoří mezikrajské srovnání. Publikace je obohacena řadou grafů i kartogramů; její součástí je rovněž tabulková příloha s regionálními daty v časové řadě.

Z výsledků analýzy vyplývá mimo jiné měnící se věková struktura populace, v níž se zvyšuje podíl dětské a seniorské kategorie obyvatel na úkor osob v produktivním věku. Podíl nejstarší věkové kategorie přitom roste rychleji než podíl nejmladších. „V oblasti zaměstnanosti byl v kraji zaznamenán velmi příznivý vývoj doprovázený rychlejším růstem průměrných mezd než na celorepublikové úrovni. Přesto mzdy v kraji zůstávají v mezikrajském srovnání 4. nejnižší,“ doplnila Hedvika Fialová z oddělení informačních služeb. Nezaměstnanost nadále klesala a na konci roku 2015 byla 5. nejnižší mezi kraji.

V průmyslových podnicích sídlících v kraji rostly v roce 2015 tržby a počet zaměstnanců, i když pomaleji než v roce předchozím. Přestože objem stavební produkce zaznamenává oživení ve všech okresech kraje, bytovou výstavu nadále provází spíše stagnace. Příznivý vývoj se naopak projevil v cestovním ruchu – meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje byl 3. nejvyšší (za Královéhradeckým a Libereckým krajem). Spotřeba vody v domácnostech v loňském roce vzrostla, průměrná cena vodného byla mezi kraji nejnižší. Investice na ochranu životního prostředí byly (dle dostupných údajů za rok 2014) nejvyšší za posledních 17 let.

Kompletní pohled na postavení a vývoj kraje (včetně vnitrokrajského srovnání) najdete v předkládané publikaci na internetových stránkách KS ČSÚ v  Pardubicích www.pardubice.czso.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány další aktuální statistické údaje. Obdobné publikace byly zpracovány ve všech krajích České republiky.

Kontakt:

Ing. Veronika Tichá
ředitelka KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 13
E-mail: veronika.ticha@czso.cz

Ing. Hedvika Fialová

vedoucí oddělení informačních
služeb KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 418
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

  • Soubory ke stažení:
  • Tisková zpráva
  • Prezentace