Tisková zpráva a prezentace Senioři v Pardubickém kraji

 

24. listopadu 2015

 

Pardubický kraj stárne

Podílem seniorů na obyvatelstvu se Pardubický kraj sice neřadí na přední místa v mezikrajském srovnání, ale jejich počet neustále narůstá. Jestliže v současnosti žije v kraji 93 tisíc osob pětašedesátiletých a starších, před dvaceti lety to bylo o 26 tisíc osob méně. Za 35 let by měl počet seniorů v kraji již převýšit 150 tisíc.

Česká populace stárne. „Druhá polovina tohoto století bude patřit seniorům. Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených dětí povedou k výraznému zvýšení podílu osob starších 65 let. Do roku 2060 tak jejich podíl vzroste až na 34 % české populace, což je 3,2 miliónu seniorů. Tento vývoj je z demografického hlediska zcela přirozený a neliší se od situace ve vyspělých evropských zemích,“ uvádí Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Naděje dožití se dlouhodobě zvyšuje u obou pohlaví. „Pětašedesátiletá žena v Pardubickém kraji má naději se ještě dožít 19,3 let. Muž ve věku 65 let má pravděpodobně před sebou ještě 16,2 let života, což je třetí nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání po Praze a Jihomoravském kraji,“ říká Petr Matoušek, ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je zřejmé, že mezi seniory je ve srovnání s celou populací kraje vyšší podíl osob hlásících se k české národnosti, nižší zastoupení rodáků a nadprůměrný podíl věřících osob. Mezi zaměstnanými seniory jsou oproti všem zaměstnaným osobám častěji zastoupeni specialisté, ale i pomocní pracovníci.

Z dlouhodobého pohledu neustále narůstá počet příjemců starobních důchodů a zároveň se zvyšuje podíl příjemců předčasných starobních důchodů, který je v Pardubickém kraji druhý nejvyšší za Krajem Vysočina. „Průměrný starobní důchod mužů bez souběhu s vdoveckým v Pardubickém kraji v prosinci 2014 činil 11 930 Kč a byl v mezikrajském žebříčku třetí nejnižší. Ženy přitom pobíraly důchod bez souběhu s vdovským v průměru o 2 tisíce korun nižší,“ dodává Hedvika Fialová z oddělení informačních služeb ČSÚ v Pardubicích.

Podle šetření ČSÚ roste mezi seniory podíl uživatelů osobního počítače i internetu. V hodnotách tohoto podílu patří Pardubický kraj ve srovnání s dalšími regiony na přední místa. V roce 2014 zde bylo druhé nejvyšší zastoupení uživatelů PC mezi osobami 65letými a staršími (29 %) i uživatelů internetu (30 %) za Prahou.

Vývoji počtu i struktuře seniorů, hodnocení jejich vzdělanosti, ekonomické aktivity, bydlení, zdravotní a sociální péči i aktivitám seniorů se podrobně věnuje nová publikace Krajské správy ČSÚ v Pardubicích – „Senioři v Pardubickém kraji 2015“.

 

Kontakt:

Ing. Petr Matoušek
ředitel KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 426
E-mail: petr.matousek@czso.cz

Ing. Hedvika Fialová
vedoucí oddělení informačních
služeb KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 418
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

  • Soubory ke stažení:

  • Tisková zpráva
  • Prezentace