Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

14. 5. 2020

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2020 vydáno tisíc sto stavebních povolení, z toho téměř čtyřicet procent bylo na inženýrské stavby. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji se oproti stejnému období předchozího roku o čtvrtinu zvýšila. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji dosáhla výše 3 631 tis. Kč.

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2020 vydáno 1 100 stavebních povolení v orientační hodnotě 3 994 mil. Kč, což bylo 5,7 % ze všech povolení vydaných v ČR. Téměř čtyřicet procent ze všech stavebních povolení v kraji bylo vydáno na inženýrské stavby (např. mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrická). Oproti stejnému období předchozího roku se počet vydaných stavebních povolení v celé ČR zvýšil o 56 (tj. o 0,3 %), v kraji vzrostl o 8 (tj. o 0,7 %). Nárůst počtu stavebních povolení byl zaznamenán v okresech Ústí nad Orlicí (o 7,1 %) a Chrudim (o 3,9 %), naopak v okresech Pardubice a Svitavy byl evidován jejich pokles (o 4,1 %, respektive 2,3 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Počet vydaných stavebních povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2020 překonal nejen loňskou hodnotu za toto období, ale také další hodnoty v předchozích letech. Vyšší počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí byl v kraji zaznamenán naposledy v roce 2011 (o 4 stavební povolení více).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu budov v krajích v 1. čtvrtletí 2020

 

V České republice bylo v 1. čtvrtletí 2020 vydáno celkem 4 399 stavebních povolení na novou bytovou výstavbu, z toho 287 v Pardubickém kraji (tj. 6,5 %). Stejně jako v 1. čtvrtletí 2019 evidoval nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu Středočeský kraj (23,6 % ze všech vydaných SP na novou bytovou výstavbu v ČR). Naopak nejméně těchto povolení bylo vydáno v Praze (1,5 %). Stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu bylo v České republice vydáno 1 471, z toho 97 v Pardubickém kraji (tj. 6,6 %). Také u stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval nejvyšší počet Středočeský kraj (16,7 % ze všech vydaných SP na novou nebytovou výstavbu v ČR), nejnižší pak Praha (1,4 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v České republice v 1. čtvrtletí roku 2020 výše 90,4 miliardy Kč a oproti stejnému období předchozího roku byla o 1,4 % nižší. V Pardubickém kraji se naopak celková orientační hodnota staveb meziročně zvýšila o 25 % a dosáhla hodnoty téměř čtyř miliard Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roků 2015 až 2020

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. čtvrtletí roku 2020 výše 4 642 tis. Kč. Pardubický kraj vykazoval hodnotu 3 631 tis. Kč, což byla sedmá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Ve sledovaném období měl v rámci kraje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Pardubice (4 690 tis. Kč), naopak nejnižší měl okres Chrudim (1 596 tis. Kč). Okres Ústí nad Orlicí se průměrnou hodnotou na jedno stavební povolení (4 443 tis. Kč) zařadil před okres Svitavy (3 377 tis. Kč).

 

 • Tabulka – Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka – Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka – Vydaná stavební povolení v ČR a v krajích v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka – Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR a v krajích v 1. čtvrtletí 2020
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Bc. et Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz