Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 

18. 2. 2020

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno téměř pět tisíc stavebních povolení, z toho přibližně tisíc stavebních povolení bylo na novou bytovou výstavbu. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji se meziročně zvýšila o 38 % na 17,8 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji dosáhla výše 3 596 tis. Kč a byla pátou nejnižší hodnotou v mezikrajském srovnání.

Tabulka Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno 4 944 stavebních povolení v orientační hodnotě 17 777 mil. Kč, což bylo 5,7 % ze všech povolení vydaných v ČR. Počet vydaných stavebních povolení se v kraji oproti předchozímu roku zvýšil o 490 (tj. o 11 %), v celé ČR vzrostl o 5 109 (tj. o 6 %). Nárůst počtu stavebních povolení byl zaznamenán ve všech okresech Pardubického kraje.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

graf

Počet vydaných stavebních povolení v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 v kraji (4 944) byl nejvyšší od roku 2013. Vyšší počet vydaných stavebních povolení (5 103) byl v kraji naposledy zaznamenán za 1. až 4. čtvrtletí 2012. Pouze za 4. čtvrtletí roku 2019 bylo v kraji vydáno 1 282 stavebních povolení. Vyšší počet stavebních povolení ve 4. čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2011 (o 154 více).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu bytových a nebytových budov v krajích
v 1. až 4. čtvrtletí 2019

graf

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 18 077 stavebních povolení na novou bytovou výstavbu, z toho 1 065 v Pardubickém kraji (tj. 5,9 %). Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (23,9 % ze všech vydaných SP na novou bytovou výstavbu v ČR), nejméně naopak Praha (1,8 %). Stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu bylo v České republice vydáno 6 555, z toho 436 v Pardubickém kraji (tj. 6,7 %). Také u stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval nejvyšší počet Středočeský kraj (17,9 % ze všech vydaných SP na novou nebytovou výstavbu v ČR), nejnižší pak Praha (1,7 %).

Tabulka Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 414,3 miliard Kč a oproti stejnému období předchozího roku byla o 15,7 % vyšší. V Pardubickém kraji dosáhla celková orientační hodnota staveb hodnoty 17,8 miliardy Kč a meziročně se zvýšila o 38,0 %, což byl třetí nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Vyšší nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Libereckém kraji (54,4 %) a v Praze (53,2 %). Naopak v Královéhradeckém a Plzeňském kraji se celková orientační hodnota staveb meziročně snížila (o 14,5 %, respektive 22,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí

graf

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 4 802 tis. Kč. Pardubický kraj se zařadil hodnotou 3 596 tis. Kč pod průměr ČR (pátá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání). V rámci kraje měl ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Pardubice (4 937 tis. Kč), naopak nejnižší okres Chrudim (1 709 tis. Kč). Okres Svitavy se průměrnou hodnotou na jedno stavební povolení (4 066 tis. Kč) řadí před okres Ústí nad Orlicí (3 434 tis. Kč).

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz