Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

18. 11. 2019

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly v prvních třech čtvrtletích roku 2019 celkem 3 662 stavebních povolení, tedy o 10,1 % více oproti stejnému období předchozího roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně zvýšila o 33,4 % na 11,8 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení ve výši 3 214 tis. Kč byla čtvrtá nejnižší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 3 662 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 11,8 mld. Kč. Oproti stejnému období předchozího roku byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 10,1 %, což představovalo třetí nejvyšší tempo růstu v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina (13,5 %) a Středočeským krajem (o 10,6 %). V regionálním pohledu se meziroční nárůst SP v roce 2019 týkal všech okresů Pardubického kraje s maximem v okrese Chrudim (17,2 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Téměř tři pětiny všech SP v kraji (58,3 %) byly v prvních devíti měsících roku 2019 vydány na stavby budov, a to především na budovy bytové (36,4 %). Z pohledu okresů kraje má bytová výstavba nejvyšší zastoupení v okrese Pardubice (41,8 %) a nejnižší v okrese Svitavy (30,0 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvořila v kraji 21,9 % z celkového počtu SP v kraji. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení na krajské úrovni podílely 13,6 %; nejvyšší podíl tvořily v okrese Svitavy (19,4 %) a Chrudim (18,1 %).

Jak je patrné z následujícího grafu, počet stavebních povolení vydaných ve třetím čtvrtletí roku 2019 v Pardubickém kraji byl druhý nejvyšší v porovnávané osmileté časové řadě, s maximem v roce 2012.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Na Pardubický kraj v prvních třech čtvrtletích roku 2019 připadlo téměř 5,7 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2019 zařadil Pardubický kraj na 7. místo (s maximem ve Středočeském kraji – pětina všech SP v ČR a minimem v Karlovarském kraji – necelá 2,5 %).

Vydaná stavební povolení a průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích
v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 výše 11,8 miliardy Kč a oproti stejnému období předchozího roku byla o 33,4 % vyšší, což představovalo 4. nejvyšší tempo růstu v mezikrajském srovnání. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb se týkal všech okresů Pardubického kraje kromě okresu Chrudim, ve kterém došlo k 20% poklesu. Nejvyšší nárůst proti stejnému období předchozího roku byl zaznamenán v okrese Pardubice (o 57,6 %) a Svitavy (o 57,3 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji
v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla v České republice v prvních devíti měsících roku 2019 vydána SP, dosáhla výše 298,6  mld. Kč. Ve dvanácti krajích Česka se orientační hodnota staveb meziročně zvýšila s maximem v Hlavním městě Praze (nárůst o 53,3 %), Pardubický kraj se tempem růstu zařadil na čtvrtou nejvyšší pozici. Meziroční snížení orientační hodnoty staveb se v roce 2019 týkalo dvou krajů, a to kraje Plzeňského (pokles o 20,9 %) a Královéhradeckého (o 10,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v prvních třech čtvrtletích roku 2019 výše 3 214 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejnižší hodnotu. V rámci regionu byla ve sledovaném období nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Pardubice (4 019 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 775 tis. Kč).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář v PDF
 • TEMATICKÉ ODKAZY:
 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz