Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly od počátku letošního roku do září 3 325 stavebních povolení, což je 120 méně (o 3,5 %) oproti stejnému období předchozího roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně snížila o 13,1 % na 8,8 mld. Kč. Podíl nové výstavby mezi stavebními povoleními budov je v kraji v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vydáno celkem 3 325 stavebních povolení (SP). Oproti stejnému období roku 2017 byl zaznamenán úbytek počtu vydaných SP o 120 (tj. o 3,5 %). Největší úbytek počtu SP byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (o 10,1 %) a Chrudim (o 9,8 %). Meziroční nárůst počtu vydaných SP nastal pouze v okrese Pardubice (o 7,5 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Více než polovina (57,2 %) všech SP v kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (37,8 % ze všech SP). Stavby na ochranu životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílely 14,0 % a ostatní stavby 28,8 %.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Porovnáním počtu vydaných stavebních povolení v Pardubickém kraji v jednotlivých čtvrtletích let 2011 až 2018, je patrné, že v prvních třech čtvrtletích roku 2018 byl vydán čtvrtý nejvyšší počet SP ve sledovaném období.

Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Na Pardubický kraj v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 připadlo 5,5 % SP vydaných v České republice, což ho zařadilo na sedmou nejnižší pozici v krajském srovnání. Nejvíce vydaných SP připadlo na Středočeský kraj (20,2 %) a nejméně na Karlovarský kraj (2,7 %).

Nová výstavba tvoří mezi vydanými stavebními povoleními na stavby budov v Pardubickém kraji 55,2 %, což reprezentuje třetí nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání, nejvyšší podíl představuje nová výstavba ve Středočeském kraji (59,7 %), za kterým následuje kraj Plzeňský (57,4 %). Nejnižší zastoupení mají novostavby v Hlavním městě Praze (14,0 %).

Vydaná stavební povolení a průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení (2 653 tis. Kč) v prvních třech čtvrtletích roku 2018 zařadila Pardubický kraj na 2. nejnižší pozici v krajském srovnání, za kraj Jihočeský (2 536 tis. Kč). Nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo Hlavní město Praha (7 408 tis. Kč).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v prvních třech čtvrtletích roku 2018 v Pardubickém kraji, činila  8 822 mil. Kč, a proti stejnému období roku 2017 poklesla o 13,1 % (absolutně o 1 326 mil. Kč). Mezi okresy Pardubického kraje se meziročně snížila hodnota vydaných stavebních povolení ve všech okresech kromě okresu Chrudim (nárůst o 20,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí roků 2013 až 2018

Téměř sedmdesát procent z uvedené orientační hodnoty všech vydaných SP v Pardubickém kraji připadá na výstavbu budov. Při realizaci staveb na ochranu životního prostředí bude vynaloženo 856 mil. Kč, což je hodnota srovnatelná s částkou za stejné období loňského roku a tvoří téměř 10% podíl z orientační hodnoty staveb celkem. Při výstavbě ostatních staveb je plánováno proinvestovat 1 950 mil. Kč (22,1 % z orientační hodnoty všech SP).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018