Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

18. 8. 2022

V průběhu první poloviny roku 2022 bylo v Pardubickém kraji vydáno 2 361 stavebních povolení, tj. o 6,4 % méně než ve stejném období předchozího roku. Přibližně tři pětiny těchto povolení připadaly na výstavbu budov (bytových i nebytových), dvě pětiny na výstavbu inženýrských staveb. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji meziročně vzrostla o 55,8 %, což byl druhý nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení zde dosáhla výše 5 664 tis. Kč a byla čtvrtá nejvyšší mezi všemi kraji.

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
tabulka

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2022 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů vydáno 2 361 stavebních povolení v orientační hodnotě 13 373 mil. Kč. Největší zastoupení mezi vydanými povoleními v kraji měly inženýrské stavby (40,8 %). Na bytové budovy připadalo 38,3 % ze všech vydaných povolení a na nebytové budovy 20,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet vydaných stavebních povolení v kraji i celé ČR snížil (o 6,4 %, respektive o 0,9 %). V rámci okresů kraje došlo k největšímu poklesu v okrese Pardubice (o 15,5 %), dále následovaly okresy Chrudim (o 8,8 %) a Ústí nad Orlicí (o 1,8 %). Naopak mírný růst evidujeme v okrese Svitavy (o 5,1 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí
graf

Pokud budeme srovnávat počty vydaných stavebních povolení pouze za druhé čtvrtletí, evidujeme v kraji ve druhém čtvrtletí roku 2022 nejnižší hodnotu za posledních sedm let (2016–2022). Nižší počet stavebních povolení ve druhém čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2015 (1 013, tj. o 163 méně).

V průběhu první poloviny roku 2022 bylo v České republice vydáno 44 179 stavebních povolení, z toho 9 686 připadalo na novou výstavbu bytových budov. Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (21,1 % úhrnu ČR), následoval Jihomoravský kraj (13,1 %) a Moravskoslezský kraj (10,9 %). Naopak nejméně těchto povolení bylo vydáno v Praze (1,9 %), druhý nejnižší počet měl Karlovarský kraj (2,3 %). Na Pardubický kraj připadalo 5,4 % ze všech vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu v ČR (5. nejnižší podíl mezi kraji).

Na novou výstavbu nebytových budov bylo v průběhu 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 celorepublikově vydáno 4 103 stavebních povolení, z toho 6,6 % připadalo na Pardubický kraj. Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (16,0 %), následoval Jihomoravský kraj (12,1 %) a Jihočeský kraj (9,3 %). Naopak nejméně vydaných povolení na novou nebytovou výstavbu měla Praha (2,0 %), druhou nejnižší hodnotu měl Karlovarský kraj (2,5 %).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu budov v krajích v 1. až 2. čtvrtletí let 2021 a 2022

graf

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji za prvních šest měsíců roku 2022 výše 13,4 miliardy Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 55,8 % více. Mezi všemi kraji se jednalo o druhý nejvyšší nárůst. Celková orientační hodnota staveb vzrostla v jedenácti krajích, přičemž nejvyšší nárůst měl sousední Královéhradecký kraj (o 176,3 %). Meziroční snížení této hodnoty evidujeme v Libereckém kraji (o 35,0 %), Jihočeském kraji (o 7,3 %) a Olomouckém kraji (o 1,7 %). Celkem za celou ČR vzrostla orientační hodnota staveb o 20,7 % na 269,1 mld. Kč.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji
a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
tabulka

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v ČR za 1. až 2. čtvrtletí roku 2022 výše 6 090 tis. Kč (s maximem 21 258 tis. Kč v Praze a minimem 2 809 tis. Kč v Jihočeském kraji). V Pardubickém kraji byla zaznamenána čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji, která dosahovala výše 5 664 tis. Kč. V meziokresním srovnání mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala v rozmezí od 1 814 tis. Kč na Příbramsku po 31 944 tis. Kč na Královéhradecku. Zatímco z kraje nejvýše umístěné Pardubicko se nacházelo na 6. místě s průměrnou hodnotou 7 582 tis. Kč, nejníže umístěné Chrudimsko na 61. místě s průměrnou hodnotou 2 921 tis. Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. až 2. čtvrtletí let 2016 až 2022


graf

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz