Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

12. 8. 2019

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly v 1. pololetí roku 2019 celkem 2 353 stavebních povolení, tedy o 10,5 % více oproti stejnému období předchozího roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně zvýšila o 30,5 % na 7,4 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení ve výši 3 150 tis. Kč byla třetí nejnižší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 2 353 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 7 412 mil. Kč. Oproti stejnému období předchozího roku byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 10,5 %. Nárůst se týkal všech okresů Pardubického kraje s maximem v okrese Pardubice (o 14,7 %)

 Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Téměř tři pětiny všech SP v kraji byly v 1. pololetí roku 2019 vydány na stavby budov, a to především na budovy bytové (37 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvořila 21 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílely 14 % a ostatní stavby 28 %.

Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Na Pardubický kraj v 1. pololetí roku 2019 připadlo téměř 6 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2019 zařadil Pardubický kraj na 8. místo (s maximem ve Středočeském kraji – pětina všech SP v ČR a minimem v Karlovarském kraji – necelá 3 % všech SP).

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2019 výše 7,4 miliardy Kč a oproti stejnému období předchozího roku byla o 30,5 % vyšší. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb se týkal všech okresů Pardubického kraje kromě okresu Chrudim, ve kterém došlo k 20% poklesu. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okrese Svitavy (o 67 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla v České republice v prvním pololetí 2019 vydána SP, dosáhla výše 198,6  mld. Kč. V jedenácti krajích Česka se orientační hodnota staveb meziročně zvýšila s maximem v Libereckém kraji (nárůst o 44 %), Pardubický kraj s nárůstem 30,5 % obsadil třetí nejvyšší pozici. Meziroční snížení orientační hodnoty staveb se v roce 2019 týkalo tří krajů s maximem v Plzeňském kraji (pokles o 22 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2019 výše 3 150 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 došlo v kraji ke zvýšení průměrné hodnoty na jedno SP téměř o 500 tis. Kč. V rámci regionu byla ve sledovaném období nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Ústí nad Orlicí (3 839 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 835 tis. Kč).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech
v prvním polotetí

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 – komentář v PDF
 • TEMATICKÉ ODKAZY:

 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz