Stavební povolení v Pardubickém kraji a okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji v roce 2016 vydaly 4 472 stavebních povolení, což je o 374 stavebních povolení více oproti roku 2015. Zvýšil se především počet stavebních povolení na bytové budovy. Předpokládaná hodnota povolených staveb v Pardubickém kraji meziročně vzrostla o 41,4 %, což je třetí nejvyšší hodnota nárůstu v mezikrajském srovnání. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji se zvýšila o 648 tis. Kč na 3 mil. Kč.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2016 vydáno celkem 4 472 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 13 417 mil. Kč. Oproti roku 2015 byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 374 (tj. o 9,1 %); nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Meziročně nejvíce vzrostl počet vydaných SP v okrese Chrudim (o 20,2 %), nejmenší přírůstek byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (o 1,7 %).

Na Pardubický kraj v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 připadlo 5,4 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2016 zařadil Pardubický kraj na 6. nejnižší místo před kraj Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký a Karlovarský (s nejnižším počtem 2 375 vydaných stavebních povolení).

Více než polovina (57,2 %) všech SP v kraji byla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (36,1 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvoří 21,0 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílejí 15,8 % a ostatní stavby 27,1 %.

Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2015 se zvýšil počet SP na stavby bytových budov o 258, počet SP na stavby nebytových budov vzrostl o 80 a na ostatní stavby o 186. U staveb na ochranu životního prostředí došlo k poklesu o 150 SP.

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 výše 13,4 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti roku 2015 zvýšila o 41,4 % (absolutně o 3,9 mld. Kč). Nejvyšší meziroční nárůst v regionálním členění byl evidován v okrese Svitavy (o 67,9 %) a Ústí nad Orlicí (60,5 %); nejnižší v okrese Pardubice (o 16,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v roce 2016 výše 3 mil. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o osmou nejvyšší hodnotu. Ve srovnání s minulým rokem došlo v kraji ke zvýšení o 29,5 % (648 tis. Kč), což představuje třetí nejvyšší nárůst v celé ČR.

V rámci regionu byla v roce 2016 nejvyšší hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Svitavy (3 831 Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 654 Kč). Meziroční nárůst se nejzřetelněji projevil v okresech Ústí nad Orlicí (o 57,8 %) a Svitavy (o 52,7 %), nejmenší nárůst byl evidován v okrese Pardubice (o 6,9 %).

Na celkové orientační hodnotě staveb se v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 stavby budov podílely 76,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila orientační hodnota staveb budov o 47,4 %, největší nárůst byl zaznamenán u staveb nebytových, a to o 61,1 %, u staveb bytových meziročně vzrostla o 29,8 %. Orientační hodnota budov na ochranu životního prostředí vzrostla ve srovnání s rokem 2015 o 15,5 %, u ostatních budov byl zaznamenán nárůst o 27,8 %.