Stavební povolení v Pardubickém kraji a okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji v roce 2015 vydaly 4 098 stavebních povolení, což je o 30 SP více oproti roku 2014. Zvýšil se především počet povolení staveb na ochranu životního prostředí a nebytových budov. Předpokládaná hodnota povolených staveb meziročně klesla o 6,3 % na 9,5 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno SP se snížila o 174 tis. Kč na 2,3 mil. Kč.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2015 vydáno celkem 4 098 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 9 491 mil. Kč. Oproti stejnému období roku 2014 byl zaznamenán mírný nárůst počtu vydaných SP o 30 (tj. o 0,7 %); pokles přitom nastal pouze v okrese Chrudim (o 21,9 %). Nejvíce vzrostl počet vydaných SP v okrese Svitavy (o 15,0 %). Orientační hodnota staveb se v kraji proti stejnému období roku 2014 snížila o 6,3 % (absolutně o 640 mil. Kč).

tabulka - Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Na Pardubický kraj v 1. až 4. čtvrtletí roku 2015 připadlo 5,1 % vydaných SP v České republice a v mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP kraj zařadil na 9. místo před Olomoucký, Zlínský, Královéhradecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

Více než polovina (54,1 %) všech SP v kraji byla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2015 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (33,1 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvoří 21,0 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílejí 20,9 % a ostatní stavby 25,0 %.

Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2014 se zvýšil počet SP na stavby bytových budov o 5, počet SP na stavby nebytových budov vzrostl o 48 a na stavby na ochranu životního prostředí o 119. U ostatních staveb došlo k poklesu o 142 SP.

tabulka - Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Orientační hodnota staveb (9,5 mld. Kč) zařadila v 1. až 4. čtvrtletí 2015 Pardubický kraj na 11. místo. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 se v kraji snížila o 174 tis. Kč (tj. o 7 %). Pokles byl zaznamenán v okresech Svitavy (o 27,2 %) a Ústí nad Orlicí (o 15,7 %). K nárůstu průměrné hodnoty na jedno SP došlo v okrese Chrudim (o 2,8 %) a Pardubice (o 1,9 %).

tabulka Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení  v Pardubickém kraji a okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

graf - Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2012 až 2015

Na celkové orientační hodnotě staveb se v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2015 stavby budov podílely 73,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 se zvýšila orientační hodnota staveb budov o 1,1 %, pokles přitom nastal u staveb bytových o 5,3 %, přičemž u staveb nebytových došlo k nárůstu o 6,6 %. Orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí se oproti stejnému období roku 2014 snížila o 38,9 % (pokles o 400 mil. Kč) a ostatních staveb o 14,2 % (tj. o 313 mil. Kč).

tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení  v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

 Graf - Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2015