Stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji v roce 2017 vydaly 4 584 stavebních povolení, což je o 112 stavebních povolení více oproti roku 2016. Zvýšil se především počet stavebních povolení na bytové budovy. Předpokládaná hodnota povolených staveb v Pardubickém kraji meziročně vzrostla o 2,3 %, na 13,7 mld. Kč.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2017 vydáno celkem 4 584 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 13 722 mil. Kč. Oproti roku 2016 byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 112 (tj. o 2,5 %). I v roce 2017 trval růst nové bytové výstavby (o 17 %), pokles byl zaznamenán jak u nové nebytové výstavby (o 2 %), tak u staveb na ochranu životního prostředí (o 7 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota povolených staveb podle druhu v okresech Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Ve všech okresech Pardubického kraje byl v roce 2017 zaznamenán meziroční nárůst počtu stavebních povolení, kromě okresu Ústí nad Orlicí (pokles o 144 SP, tj. o 10,6 %). Stavební povolení na výstavbu bytových budov jsou nejčastěji vydaným stavebním povolením ve všech okresech kraje. Výstavba nebytových budov má nejvyšší podíl mezi vydanými stavebními povoleními v roce 2017 v okrese Ústí nad Orlicí (23 %), kde mají zároveň nejnižší zastoupení SP vydané na budovy na ochranu životního prostředí.


Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Na Pardubický kraj v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 připadlo 5,4 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2017 zařadil Pardubický kraj na 6. nejnižší místo před kraj Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký a Karlovarský (s nejnižším počtem 2 306 vydaných stavebních povolení).

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota povolených staveb podle druhu

v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 výše 13,7 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti roku 2016 zvýšila o 2,3 % (absolutně o 305 mil. Kč). Meziroční nárůst hodnoty staveb v regionálním členění v roce 2017 byl evidován v okrese Pardubice (o 402 mil. Kč, tj. 9,2 %) a Chrudim (o 389 mil. Kč, tj. 22,1 %); pokles v okrese Svitavy (o 443 mil. Kč, tj. 13,4 %) a okrese Ústí nad Orlicí (43 mil Kč, tj. 1,1 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Na celkové orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno v 1. až 4. čtvrtletí 2017 v Pardubickém kraji stavební povolení, se stavby bytových budov podílely 34,4 % a jejich podíl se meziročně zvýšil o 4,9 procentního bodu. Největší podíl orientační hodnoty povolených staveb tvořily v roce 2017 stavby budov nebytových (35,3 %) i přes meziroční pokles o 11,8 p. b. Budovy na ochranu životního prostředí reprezentovaly 9,5 % z celkové hodnoty povolených staveb a meziročně jejich podíl vzrostl o 4,1 p. b.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech

v letech 2013 až 2017

V rámci regionu byla v roce 2017 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Pardubice (3,4 mil. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1,9 mil. Kč). Meziroční nárůst se projevil v okresech Chrudim (o 15,8 %) a Ústí nad Orlicí (o 10,7 %); pokles byl evidován v okrese Svitavy (o 13,5 %) a Pardubice (o 6,3 %).

Orientační hodnota staveb s vydaným stavebním povolením v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017


Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v roce 2017 výše 3 mil. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejnižší hodnotu. Ve srovnání s minulým rokem došlo v kraji pouze k nepatrnému snížení průměrné hodnoty stavebního povolení (o 0,2 %). Nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v roce 2017 vykázal Ústecký kraj (6,4 mil. Kč), kde celých 68 % z celkové orientační hodnoty staveb s vydaným SP tvořily budovy nebytové. Nejnižší průměrná hodnota na jedno SP byla evidována v Jihočeském kraji (2,3 mil. Kč).

Hodnota staveb s vydaným stavebním povolením v krajích ČR v letech 2015 až 2017