Stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly v 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 celkem 2 129 stavebních povolení, což je 75 méně (o 3,4 %) než ve stejném období loňského roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně snížila o 16,7 % na 5,7 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji ve výši 2 667 tis. Kč byla nejnižší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. pololetí 2018 vydáno celkem 2 129 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 5 679 mil. Kč. Oproti roku 2017 byl v kraji zaznamenán pokles počtu vydaných SP o 75 (tj. o 3,4 %). Mezi okresy Pardubického kraje meziročně poklesl počet SP v okrese Chrudim (o 17,3 %), na Orlickoústecku (o 6,1 %) a na Svitavsku (o 2,2 %). Ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení naopak došlo v okrese Pardubice (o 12,1 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Více než polovina (58 %) všech SP v kraji byla v 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (38 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvoří 20 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílejí 14 % a ostatní stavby 28 %.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí


 

Vydaná stavební povolení v krajích v ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Na Pardubický kraj v 1. pololetí roku 2018 připadlo 5,4 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2017 zařadil Pardubický kraj na 8. místo (s maximem počtu vydaných SP ve Středočeském kraji – pětina všech SP v ČR a minimem v Karlovarském kraji – 2,6 % všech SP). Meziroční pokles počtu stavebních povolení nastal v polovině všech krajů s maximem v Hlavním městě Praze (pokles o 26,8 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vadána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 výše 5,7 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti stejnému období roku 2017 snížila o 16,7 % (absolutně o 1,1 mld. Kč), což představuje druhý nejvyšší procentní pokles v celé ČR (maximum bylo dosaženo v Ústeckém kraji – 43,9 %. V regionálním členění se meziroční snížila plánovaná hodnota staveb ve třech okresech kraje s maximem v okrese Ústí nad Orlicí (pokles o 27,5 %). Jediný okres Pardubického kraje – okres Chrudim zaznamenal v prvním pololetí roku 2018 meziroční nárůst (o 11,8 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí roků 2015 až 2018

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2018 výše 2 667 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o nejnižší hodnotu. Ve srovnání s prvním až druhým čtvrtletím roku 2017 došlo v kraji ke snížení průměrné hodnoty na jedno SP téměř o půl mil. Kč. V rámci regionu byla v roce 2018 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Ústí nad Orlicí (3 085 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Svitavy (2 290 tis. Kč).

Z přiloženého grafu Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2014 až 2018 je patrný postupný nárůst průměrné hodnoty na jedno stavební povolení v okrese Chrudim v letech 2014 až 2018. V okresech Pardubice, Svitavy i Ústí nad Orlicí průměrná hodnota na jedno SP ve sledovaném období kolísá.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. až 2. čtvrtletí roků 2014 až 2018

Na celkové orientační hodnotě staveb se v 1. až 2. čtvrtletí 2018 v Pardubickém kraji stavby budov podílely 70 %, z toho budovy bytové 39 % a budovy nebytové 31 %. Stavby na ochranu životního prostředí se podílely na celkové plánované hodnotě staveb v kraji 11 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavení povolení v krajích ČR

v 1. až 2. čtvrtletí 2018