Stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2017 vydaly 2 204 stavebních povolení, což je největší počet vydaných povolení ve stejném období za posledních pět let. Zvýšil se především počet stavebních povolení na bytové budovy a ostatní stavby. Předpokládaná hodnota povolených staveb v Pardubickém kraji meziročně vzrostla o 9,1 %, největší nárůst byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (o 86,5 %). Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji má výši 3 093 tis. Kč, jedná se o hodnotu obdobnou jako průměr za všechny kraje ČR.

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2017 vydáno celkem 2 204 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 6 818 mil. Kč. Oproti roku 2016 byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 149 (tj. o 7,3 %); nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje kromě okresu svitavského (pokles o 5,5 %). Meziročně nejvíce vzrostl počet vydaných SP v okrese Chrudim (o 20,6 %).

Více než polovina (58,3 %) všech SP v kraji byla v 1. pololetí roku 2017 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (38,2 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvořila 20,1 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílely 14,2 % a ostatní stavby 27,4 %.

Ve srovnání s 1. pololetím roku 2016 se zvýšil počet SP na stavby bytových budov o 95, počet SP na stavby nebytových budov vzrostl pouze o 5 a na ostatní stavby o 92. U staveb na ochranu životního prostředí došlo k poklesu o 43 stavebních povolení.

 

Na Pardubický kraj v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 připadlo 5,4 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2017 zařadil Pardubický kraj na 6. nejnižší místo před kraj Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký a Karlovarský (s nejnižším počtem 1 125 vydaných stavebních povolení).

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2017 výše 6,8 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti stejnému období roku 2016 zvýšila o 9,1 % (absolutně o 567 mil. Kč), což představuje sedmý nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Meziroční nárůst v regionálním členění byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (o 86,5 %) a Chrudim (39,5 %); pokles orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavení povolení, byl zaznamenán v okrese Svitavy (o 41,3 %) a Pardubice (o 2,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v prvním pololetí roku 2017 výše 3 093 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo hodnotu uprostřed krajského žebříčku. Ve srovnání s prvním pololetí roku 2016 došlo v kraji ke zvýšení průměrné hodnoty na jedno SP o 52 tis. Kč. V rámci regionu byla v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Ústí nad Orlicí (3 995 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 886 tis. Kč).

Na celkové orientační hodnotě staveb se v 1. pololetí roku 2017 v Pardubickém kraji stavby budov podílely 72,0 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se orientační hodnota staveb budov bytových zvýšila o 38,2 %, u staveb nebytových hodnota meziročně poklesla o 22,9 %. Orientační hodnota budov na ochranu životního prostředí ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletí roku 2016 vzrostla o 76,8 %, u ostatních budov vzrostla orientační hodnota o 46,8 %.