Správní obvody v publikacích a datových výstupech

 

KATALOG PRODUKTŮ A VEŘEJNÁ DATABÁZE

Katalog produktů (zadejte typ území)

Veřejná databáze - data za správní obvody ORP

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (publikace ve Veřejné databázi ČSÚ)

 

Statistická ročenka Pardubického kraje

Statistický bulletin – Pardubický kraj

Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

Ženy a muži v Pardubickém kraji - 2018

Mladá generace v Pardubickém kraji - 2016

Senioři v Pardubickém kraji - 2015

Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007

Vybrané údaje o regionu soudržnosti Severovýchod

Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje v letech 2000 až 2005

Správní obvody obcí s rozšířenou působností - Pardubický kraj 2004 za rok 2003

Demografický vývoj Pardubického kraje v letech 1991 až 2004

 

PUBLIKACE ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

Základní informace o vybraných územních celcích podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – ČR, kraje, SO ORP, SO Praha a města (sídla SO ORP)

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj - analýza výsledků

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Pardubický kraj

 

PUBLIKACE VYDANÉ ÚSTŘEDÍM ČSÚ

Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky