Sčítání v Pardubickém kraji: Nejaktivnější je obec Koruna

 

Tisková zpráva

30. dubna 2021

Český statistický úřad dosud obdržel téměř 3,6 milionu elektronických sčítacích formulářů a 200 tisíc listinných. Přímo za Pardubický kraj přes 161 tisíc elektronických a přes 10 tisíc listinných.

Kdo se ještě nesečetl, může aktuálně využít elektronický nebo listinný formulář. „Komisaři České pošty roznesli v průběhu posledních dvou týdnů přes 900 tisíc listinných sčítacích formulářů do domácností v celé České republice, vyplněných jsme jich zatím dostali zpět 200 tisíc. Prosím tedy všechny, kteří mají formulář doma, aby jej vyplnili a poslali poštou v odpovědní obálce, a to do 11. května, kdy sčítání končí. Do tohoto dne je také stále možnost sečíst se online,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Těm, kteří se dosud nesečetli online ani si nevyzvedli listinný formulář, budou sčítací komisaři od dnešního dne opět tyto formuláře roznášet. Listinný formulář je také možné si vyzvednout i na kontaktních místech sčítání, které jsou na 43 vybraných pobočkách České pošty v Pardubickém kraji a na Krajské správě ČSÚ v Pardubicích.

V Pardubickém kraji bylo do domácností rozneseno přes 45 tisíc listinných formulářů, další 3 tisíce si občané vyzvedli sami na kontaktních místech. Sebraných listinných formulářů je aktuálně přes 10 tisíc, tedy více než pětina distribuovaných. Nejvíce sebraných formulářů na 100 bytů má Bošín (okres Ústí nad Orlicí), Vinary (okres Ústí nad Orlicí) a Urbanice (okres Pardubice).

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů a sebraných listinných sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec vyplývá, jaké je zapojení jednotlivých obcí do sčítání. „Na předních místech se pohybují malé obce. Mezi nimi jsou nejaktivnější Koruna, Bukovina nad Labem a Černá u Bohdanče. U obcí, ve kterých bylo identifikováno více než 500 bytů, jsou na prvních pozicích Srch, Čeperka a Choltice. V kategorii, kterou představují obce s více než 3 000 byty, ve sčítání vynikají Pardubice, Svitavy a Chrudim,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Celková aktivita v obcích je určena především jejich zapojením do online sčítání, které všichni využívají už déle než měsíc. Listinné sčítání se teprve rozbíhá a počty sebraných formulářů tak celkovou aktivitu v obci zatím příliš neovlivňují.

Na opačné straně žebříčku jsou Čenkovice, Hartinkov a Želivsko. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty odeslaných formulářů na 100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o online sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí. Aktuální údaje o aktivitě obyvatel obcí ve sčítání jsou k dispozici na webu scitani.cz.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

 

 

  • Tisková zpráva - Sčítání v Pardubickém kraji: Nejaktivnější je obec Koruna
  • Kontakt:
    Jolana Voldánová
    tisková mluvčí Sčítání 2021
    +420 704 659 357
    jolana.voldanova@scitani.cz