Retrospektivní vývoj počtu obyvatel správních obvodů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje podle sčítání lidu