Průměrná roční míra inflace v roce 2017 byla 2,5 %

 

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2017 byla 2,5 %


Písemné potvrzení o inflaci si můžete objednat na tel. čísle 466 743 480 nebo na e-mailové adrese infoservispa@czso.cz.

Rychlá informace na ústředních stránkách ČSÚ

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase, tj. charakterizuje míru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 700) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž je zohledňován jejich význam a podíl na celkové spotřebě domácností.

Průměrná roční míra inflace

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod.

Průměrná roční míra inflace dosáhla v prosinci 2017 hodnoty 2,5 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v listopadu 2017.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

Graf Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

Průměrná roční míra inflace

Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
8,8
8,5
10,7
2,1
3,9
4,7
1,8
0,1
2,8
1,9
2,5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
1,4
0,4
0,3
0,7
2,5

Meziroční míra inflace

Meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procenní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v listopadu.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Graf Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Meziroční míra inflace (prosinec daného roku)

Prosinec daného roku
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
8,6
10,0
6,8
2,5
4,0
4,1
0,6
1,0
2,8
2,2
1,7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5,4
3,6
1,0
2,3
2,4
2,4
1,4
0,1
0,1
2,0
2,4