Pracovníci KS ČSÚ v Pardubicích pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Kontakty
Jméno
Telefon
E-mail
Krajský gestor voleb  Ing. Veronika Tichá
724 178 214
veronika.ticha@czso.cz
Zástupce krajského gestora pro techniku a programové vybavení  Ing. Petr Krátký
731 439 336
petr.kratky@czso.cz
Gestoři pro okresy
  Chrudim  Věra Čermáková
737 280 866
vera.cermakova@czso.cz
  Pardubice  Ing. Martina Myšková
737 280 470
martina.myskova@czso.cz
  Svitavy  Radka Moková
737 280 868
radka.mokova@czso.cz
  Ústí nad Orlicí  Ing. Hedvika Fialová
737 857 459
hedvika.fialova@czso.cz