Požáry v Pardubickém kraji v roce 2018

 

11. 4. 2019

V roce 2018 bylo na území Pardubického kraje evidováno 928 požárů, což bylo o jednu třetinu více než v roce předcházejícím a zároveň nejvíce za posledních 15 let. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v roce 2017. Uchráněné hodnoty ve výši 770 mil. Kč čtyřnásobně převýšily způsobené přímé škody. Při požárech bylo zraněno 77 osob a pět osob přišlo o život.

Počet požárů se v důsledku nadprůměrně teplého roku 2018 s minimem srážek v Pardubickém kraji meziročně zvýšil o 36 % na 928 požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany). Během dvaceti let byl v kraji nejvyšší počet požárů zaznamenán v roce 2003 (973 požárů), druhý nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2018 a nejméně požárů bylo likvidováno v roce 2001 (555 požárů). Přímá škoda způsobená požáry v roce 2018 činila v Pardubickém kraji 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v roce 2017.

Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Pardubickém kraji

Z níže umístěného kartodiagramu je patrné, že v roce 2018 byl likvidován relativně větší počet požárů na severozápadě republiky než v její východní části. Dlouhodobě se na nejvyšších pozicích počtem požárů přepočteným na 1 000 obyvatel umísťují okresy Ústeckého kraje, v roce 2018 se ve srovnání 76 okresů ČR a Hlavního města Prahy mezi prvními šesti okresy umístily čtyři okresy z Ústeckého kraje. Na nejnižších pozicích se obvykle umísťují okresy Zlínského kraje, v roce 2018 se všechny okresy umístily do dvanáctého nejnižšího místa. Okresy Pardubického kraje se umístily počtem požárů na 1 000 obyvatel na 19. nejnižší pozici (okres Ústí nad Orlicí) až 37. nejnižší pozici (okres Pardubice) v meziokresním srovnání.

Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal v roce 2018 okres Nymburk (633 tis. Kč), Kroměříž (541 tis. Kč) a Vsetín (417,5 tis. Kč); z okresů Pardubického kraje se nejvýše umístil okres Pardubice na sedmé nejvyšší příčce (320 tis. Kč). Nejnižší přímá škoda byla mezi okresy ČR  evidována v okrese Ústí nad Labem (13 tis. Kč), Karviná (36 tis. Kč) a Ostrava-město (38 tis. Kč); nejnižší přímou škodu na 1 požár v rámci Pardubického kraje zaznamenal okres Chrudim, který se umístil na 26. nejnižší příčce (83,6 tis. Kč).

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2018 se Pardubický kraj podílel 4,5 % a tento podíl byl v mezikrajském srovnání třetí nejnižší. Nejvyšší podíl požárů evidovali hasiči ve Středočeském kraji (15,6 %), nejnižší podíl požárů byl zaznamenán v Karlovarském kraji (3,6 %).

Počet zraněných osob při požárech v České republice v roce 2018 činil 1 466, meziročně vzrostl o 74 osob. V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 zraněno 77 osob, což představovalo meziroční pokles počtu zraněných osob o 37 osob (tj. o 32,5 %, jedná se o nejvyšší pokles v mezikrajském srovnání); v roce 2017 však bylo v kraji zraněno 114 osob, což představovalo maximum za posledních 20 let. V důsledku požárů bylo v roce 2018 v České republice usmrceno 100 osob (o 8 osob více než v roce 2017). V Pardubickém kraji zemřelo 5 osob, přičemž v roce 2017 nezemřela v kraji v důsledku požárů žádná osoba.

Mezi okresy Pardubického kraje byl největší počet požárů v roce 2018 registrován v okrese Pardubice (328 požárů) a nejnižší v okrese Svitavy (182 požárů). Nejvyšší přímé škody způsobené požáry byly evidovány v okrese Pardubice (105 mil. Kč), nejnižší v okrese Chrudim (16 mil. Kč). Škody na zdraví a životě byly nejtragičtější v okrese Svitavy, kde v roce 2018 zemřely 4 osoby a 27 osob bylo zraněno.

Požáry v krajích a okresech Pardubického kraje v roce 2018

V roce 2018 likvidovali hasiči v Pardubickém kraji tři požáry, které spadaly do kategorie požárů se škodou větší než 10 mil. Kč. Největší škodu za 40 milionů způsobil březnový požár v areálu Elektrárny Chvaletice. V srpnu vzplanul po samovznícení sena velkokapacitní seník v Opatovci na Svitavsku, škody byly vyčísleny na 15,5 milionu korun.

Požáry dle způsobené hmotné škody v Pardubickém kraji v roce 2018

 

Požáry a plané poplachy v evidenci HZS Pardubického kraje podle měsíce vzniku v roce 2018

 

K nejmenšímu počtu požárů došlo v roce 2018 v Pardubickém kraji v zimních měsících a dále v červnu a září. Téměř třetina všech požárů byla likvidována v červenci a srpnu. Plané poplachy měly nejčetnější výskyt v říjnu, srpnu a únoru, nejnižší počty planých poplachů byly evidovány v měsících březnu, červenci a listopadu.