Porážky hospodářských zvířat v Pardubickém kraji v roce 2018

 

8. 2. 2019

Pardubický kraj je největší producent hovězího masa v České republice. Celkem bylo v roce 2018 v kraji poraženo 56,4 tisíce kusů skotu; meziročně došlo k navýšení počtu poražených kusů skotu o 11,5 %. Počet poražených prasat v kraji klesl od roku 2016 o 20,4 %, v roce 2018 činil 86,3 tisíce zvířat.

V průběhu roku 2018 bylo na jatkách v Pardubickém kraji poraženo 56,4 tis. ks skotu, z toho bylo 26,6 tis. býků (meziroční nárůst o 9,3 %), 23,7 tis. krav (nárůst o 11,3 %) a 5 tisíc jalovic (nárůst o 25,7 %). Celkem bylo v kraji vyrobeno 26,8 tisíce tun jatečné hmotnosti masa (bez drůbežího), z toho 18,9 tisíc tun tvořilo hovězí včetně telecího masa (nárůst o 12,0 %). Celková výroba masa v kraji v roce 2018 tvořila 6,0 % republikového úhrnu, krajský podíl výroby hovězího a telecího masa však činil 27 % republikové produkce. Průměrná živá hmotnost jatečného skotu v kraji činila 626,3 kg na kus, což je o 59,0 kg na kus více v porovnání s průměrem ČR.

Téměř čtvrtinu republikového úhrnu poražených kusů skotu v roce 2018 tvořila zvířata  poražená v Pardubickém kraji (23,8 %), což je zároveň nejvyšší podíl v republikovém srovnání. Druhý nejvyšší počet poražených zvířat vykázal Kraj Vysočina (53,0 tisíc kusů skotu, tj. 22,4 %), na třetím místě se umístil Středočeský kraj s Hlavním městem Prahou (22,1 tisíc kusů skotu, tj. 9,4 %).

Kartogram Porážky skotu v krajích ČR v roce 2018

Počet poražených prasat v roce 2018 v Pardubickém kraji dosáhl hodnoty 86,3 tisíce kusů a tvořil 3,7% podíl republikového úhrnu. Na rozdíl od skotu byl v případě porážky prasat v Pardubickém kraji v roce 2018 zaznamenán meziroční pokles o 4,0 %, ve srovnání s rokem 2016 však činil pokles 20,4 %. Jatečná prasata se v kraji porážela v průměrné hmotnosti o 0,6 kg vyšší, než byl republikový průměr (116,8 kg/ks v Pardubickém kraji).

Největším producentem vepřového masa je Jihočeský kraj se čtvrtinovým podílem výroby masa (52,2 tisíce tun jatečné hmotnosti) na republikovém úhrnu. V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 vyrobeno téměř 7,9 tisíc tun vepřového masa, což tvoří 3,7 % republikové produkce.

Z mezikrajského srovnání počtu poražených prasat vidíme, že maximálních hodnot bylo v roce 2018 dosaženo v Jihočeském kraji (565,7 tisíc kusů), Pardubický kraj se umístil na páté nejnižší pozici a nejméně poražených zvířat vykázal Karlovarský kraj (0,5 tisíce kusů). Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení porážky prasat pouze v pěti krajích.

Kartogram Porážky prasat v krajích ČR v roce 2018

V roce 2018 bylo v Pardubickém kraji poraženo více než 3 tisíce ovcí včetně jehňat, které tvořily 22,0% podíl zvířat poražených v ČR. Meziročně se počet poražených ovcí a jehňat v kraji zvýšil (nárůst o 11,4 %), průměrná živá hmotnost zvířat v roce 2018 poklesla o 0,7 kg na 34,1 kg. Produkce skopového a kozího masa v Pardubickém kraji patří dlouhodobě mezi nejvyšší v ČR. V roce 2018 bylo v Pardubickém kraji vyprodukováno 48 tun skopového a kozího masa, což tvoří 20,6 % republikového úhrnu. Meziročně vzrostla produkce skopového a kozího masa v kraji o 11,6 %, od roku 2016 se produkce masa zvýšila o 26,3 %.

Porážky hospodářských zvířat a výroba masa v Pardubickém kraji