Online sčítání na Pardubicku: Nejaktivnější jsou v Černé u Bohdanče

 

Tisková zpráva

23. dubna 2021

Český statistický úřad dosud obdržel celkem 3,4 milionu elektronických sčítacích formulářů. Přímo za Pardubický kraj více než 150 tisíc. Online se tedy sečetlo už přibližně 300 tisíc obyvatel kraje. Nejaktivnější obcí je Černá u Bohdanče v okrese Pardubice.

Během čtyř týdnů se v Česku elektronicky sečetlo už zhruba 6,8 milionu osob. Od minulé soboty má navíc každý možnost si vybrat, jestli se sečte online, nebo prostřednictvím papírového formuláře. Listinné formuláře roznášejí sčítací komisaři a vyzvednout si je lze i na kontaktních místech sčítání, které jsou na 43 vybraných pobočkách České pošty v Pardubickém kraji a na Krajské správě ČSÚ v Pardubicích.

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec vyplývá, jaké je zapojení jednotlivých obcí do online sčítání. „Na předních místech se pohybují malé obce. Mezi nimi jsou nejaktivnější Černá u Bohdanče, Němčice a Bukovina nad Labem. U obcí, ve kterých bylo identifikováno více než 500 bytů, jsou na prvních pozicích Srch, Čeperka a Staré Hradiště. V kategorii, kterou představují obce s více než 3 000 byty, v online sčítání vynikají Pardubice, Chrudim a Svitavy,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Na opačné straně žebříčku jsou Čenkovice, Hartinkov a Vysoká. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty odeslaných formulářů na 100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o online sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí.

Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

 

TOP 5 nejaktivnějších obcí dle kategorií počtu bytů v Pardubickém kraji

Pozn.: Za jeden byt je možné odeslat více než jeden formulář, uvedený ukazatel tak nepředstavuje podíl sečtených bytů v dané obci.

 • Tisková zpráva - Online sčítání na Pardubicku: Nejaktivnější jsou v Černé u Bohdanče
 • Tabulka - Aktivita obcí při SLDB v Padubickém kraji
 • Kontakt:

  Jolana Voldánová
  tisková mluvčí Sčítání 2021
  +420 704 659 357
  jolana.voldanova@scitani.cz