Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Pardubickém kraji k 15. 9. 2020

 

9. 11. 2020

Podle odhadu výnosů a sklizně vybraných zemědělských plodin k 15. září je očekávána vyšší sklizeň u všech základních zemědělských plodin v kraji. Předpokládá se také meziročně vyšší produkce jablek, hrušek a švestek.

Ke konci května 2020 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byl k 15. září 2020 zpracován Českým statistickým úřadem odhad hektarových výnosů a vypočtena očekávaná sklizeň. Vydaný materiál zpřesnil předcházející odhady produkce základních obilovin (pšenice, ječmene, žita, ovsa a triticale), řepky, brambor raných a vybraných druhů ovoce a zeleniny.

Odhad sklizně zemědělských plodin v Pardubickém kraji podle stavu k 15. září 2020

Celková produkce základních obilovin v Pardubickém kraji by podle odhadu k 15. 9. měla být (i přes úbytek osevních ploch) o 3,5 % vyšší než vloni, a to zásluhou vyšších hektarových výnosů.

Nejrozšířenější obilovinou v Pardubickém kraji je ozimá pšenice, u které bylo sice letos zaznamenáno meziroční snížení osevní plochy o 2,3 tis. ha, odhadovaný nadprůměrný hektarový výnos však znamená zvýšení celkové produkce o 2,2 tis. tun na celkových 313,4 tis. t. Po loňském propadu u pšenice jarní, kdy se snížily o polovinu sklizňové plochy i celková úroda, se pro sklizeň v roce 2020 očekává vyšší výnos a téměř o třetinu vyšší i sklizeň.

Plocha osetá ovsem se v kraji v roce 2020 meziročně zvýšila o 40,3 %, vzrostla i plánovaná sklizeň o 73,1 % na 4,2 tis. t. Kraj je významným pěstitelem triticale, osevní plocha (4,1 tis. ha) tvoří téměř 10 % osevní plochy v celé ČR a plánovaná produkce kraje (21,3 tis. tun) při výnosu 5,17 t/ha činí 10 % republikového úhrnu.

Produkce řepky v roce 2020 v Pardubickém kraji, při předpokládaném hektarovém výnosu 3,40 tun, se očekává ve výši 87,4 tis. tun (vloni 79,5 tis. tun), osevní plocha se meziročně mírně snížila na 25,7 tis. ha. Pardubický kraj je šestým nejvýznamnějším pěstitelem řepky v republice. Meziročně se v kraji rozšířily osevní plochy máku (nárůst o 15,7 % na 3,8 tis. ha), produkce máku by měla v roce 2020 vzrůst o 30,8 % na téměř 3 tis. tun, čímž by se měl stát kraj čtvrtým největším producentem máku v republice.

Odhad sklizně ovoce v Pardubickém kraji podle stavu k 15. září 2020

Úroda jablek hrušek se podle zářijového odhadu očekává vyšší než v roce předchozím. K lepší sklizni přispěl větší počet stromů, ale i vyšší očekávaný průměrný výnos. Razantní pokles počtu stromů švestek pravých a pološvestek neznamená pro sklizeň v roce 2020 v Pardubickém kraji neúrodu tohoto ovoce. Díky většímu průměrnému výnosu je meziročně očekávána o polovinu vyšší úroda.

Jak naznačují níže přiložené grafy o vývoji počtu ovocných stromů a úrodě ovoce u vybraných druhů v Pardubickém kraji od roku 2002, zvýšil se jak počet stromů, tak kromě jablek i celková úroda, jejíž křivky jsou obdobné u všech druhů ovoce. Na základě dat získaných z Ročních výkazů o sklizni zemědělských plodin a odhadu roku 2020 vidíme, že nejvíce ovocných stromů v kraji tvoří dlouhodobě jabloně a to téměř 250 tis. kusů v roce 2020, ve srovnání s rokem 2002 jejich počet vzrostl o třetinu. Úroda jablek v čase kolísá s nejnižší sklizní v roce 2011.

Počet hrušní se od roku 2002 zvýšil sedmkrát a v posledním roce překročil 25 tisíc stromů. Očekávaná úroda hrušní v roce 2020 (171,4 t) je čtyřikrát vyšší, než činila sklizeň roku 2002.

Nejvyšší výkyvy ve stavu stromů evidujeme v kraji u švestek pravých a pološvestek. Po razantním meziročním snížení je v kraji evidováno v roce 2020 celkem 26,6 tis. stromů švestek, což je 4,5krát více než v roce 2002. Úroda švestek se v roce 2020 (471 t) očekává téměř osmkrát vyšší než na počátku sledovaného období.

Vývoj počtu ovocných stromů a úroda ovoce v Pardubickém kraji

 

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2020 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2021.

 

 

 • Tabulka – Odhad sklizně zemědělských plodin v Pardubickém kraji podle stavu k 15. září 2020
 • Tabulka – Odhad sklizně ovoce v Pardubickém kraji podle stavu k 15. září 2020
 • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Pardubickém kraji k 15. 9. 2020 – komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

  • Kontakt:
   Ing. Monika Mikanová
   Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích

   Tel.: 736 509 030, 466 743 418, E-mail: monika.mikanova@czso.cz
  •