Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Pardubickém kraji k 15. 7. 2019

 

24. 9. 2019

Na základě druhého zpřesněného odhadu sklizně k 15. červenci 2019 se v kraji očekává sklizeň základních obilovin ve výši 456 tis. tun, tj. o desetinu více než vloni. Vyšší úroda se očekává u pšenice (především ozimé), u ječmene (především ozimého) a nejvyšší meziroční nárůst se předpokládá u žita. V Pardubickém kraji se odhaduje druhý nejvyšší výnos na hektar u ovsa i květáku a brokolice; třetí nejvyšší výnos u tritikale a mrkve v mezikrajském srovnání.

Ke konci května 2019 byl proveden soupis ploch osevů a na jeho základě byl k 15. červenci 2019 zpracován Českým statistickým úřadem odhad hektarových výnosů a vypočtena očekávaná sklizeň. Vydaný materiál zpřesnil odhady produkce základních obilovin (pšenice, ječmene, žita, ovsa a triticale), řepky, brambor raných a vybraných druhů ovoce a zeleniny.

Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji a České republice

Druhý zpřesněný odhad sklizně předpokládá v Pardubickém kraji v roce 2019 produkci základních obilovin ve výši 456 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 39,2 tisíc tun, tj. o desetinu, více. Odhadovaný průměrný hektarový výnos  5,56 t/ha je o 5,5 % (tj. o 0,29 t/ha) vyšší proti loňské skutečnosti. V celé České republice se očekává zvýšení produkce základních obilovin o 8,0 % a zvýšení výnosů z loňských 5,17 t/ha na odhadovaných 5,49 t/ha. V kraji se očekávají vyšší výnosy u všech druhů obilovin, u řepky se odhaduje výnos nižší o 8 % než v loňském roce

Nejrozšířenější obilovinou v Pardubickém kraji je ozimá pšenice, u které se očekává sklizeň ve výši 307 tis. tun, což představuje o cca 40 tis. tun (o 15 %) více než při sklizni v roce 2018. Předpokladem je dosažení hektarového výnosu na úrovni 5,82 tun, což je o 4,4 % více než při sklizni v loňském roce. Vyšší sklizeň je očekávaná u ozimých obilovin, naopak jařiny budou pod úrovní loňského roku. Největší propad v předpokládané sklizni se očekává u pšenice jarní, u které odhadovaná sklizeň roku 2019 tvoří jen polovinu sklizně roku předchozího.

Odhadovaná sklizeň ječmene bude vyšší o 4 % než v loňském roce, sklizeň ječmene ozimého však meziročně vzroste téměř o 30 %. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u žita, jehož osevní plocha se meziročně zvýšila o 60 % (na 656 ha). Plocha osetá ovsem se v kraji meziročně snížila, poklesla i plánovaná sklizeň, výnos je však očekávaný druhý nejvyšší v mezikrajském srovnání. Kraj je významným pěstitelem triticale, osevní plocha (3,7 tis. ha) tvoří téměř 10 % osevní plochy v celé ČR a plánovaná produkce kraje (19 tis. tun) při výnosu 5,03 t/ha (3. nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání) činí 10 % republikového úhrnu.

Osevní plocha řepky a hektarový výnos v roce 2019

Produkce řepky v roce 2019 v Pardubickém kraji, při předpokládaném hektarovém výnosu 3,18 tun (vloni 3,45 tun), se očekává ve výši 82 tis. tun (vloni 99 tis. tun), osevní plocha (26 tis. ha) se meziročně snížila téměř o 10 %. Ve srovnání s osevní plochou řepky v roce 2003 došlo v kraji v roce 2019 ke zvýšení o 40 %, na republikové úrovni byl nárůst ještě vyšší (o 50 %).

Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji – porovnání s předchozím rokem

Druhé letošní odhady výnosů a sklizní zahrnují také produkci zeleniny. Z pěstovaných druhů zeleniny je kraj na pátém nejvyšším místě velikostí osevní plochy cibule (54 ha), stejně jako plánovanou sklizní (1,2 tis. tun). Plánovaný výnos květáku a brokolice (19,05 t/ha) je druhý nejvyšší v mezikrajském srovnání, očekávaný výnos mrkve (37,19 t/ha) je třetí nejvyšší.

Odhady sklizní zemědělských plodin zpracovává Český statistický úřad k 10. červnu, k 15. červenci, k 15. srpnu a k 15. září.

 

 • Tabulka - Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji a České republice
 • Tabulka - Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji – porovnání s předchozím rokem
 • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Pardubickém kraji k 15. 7. 2019 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:

 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz