Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

12. 6. 2020

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2020 o 392 osob, k 31. březnu 2020 žilo na území kraje celkem 523 054 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo pouze stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Meziročně se snížil počet zemřelých, mírně ubylo také narozených.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. březnu 2020 celkem 523 054 osob (259 912 mužů a 263 142 žen). Oproti 1. lednu 2020 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 392 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 71 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 463 osob.

Počet obyvatel se v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšil celkem v sedmi krajích České republiky. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) přírůstek počtu obyvatel zaznamenal Středočeský kraj (8,8 ‰). Pardubický kraj se s hodnotou 3,0 ‰ zařadil spolu s Hl. městem Prahou  na třetí místo v mezikrajském srovnání za druhý Plzeňský kraj (s 3,8 ‰). K nejvyššímu relativnímu úbytku obyvatel došlo v krajích Moravskoslezském a Ústeckém (-6,7 ‰, resp. -6,1 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

Na kladné hodnotě migračního salda (+463 osob) v kraji měla zásluhu zejména zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. čtvrtletí 2020 přistěhovalo 740 osob, do zahraničí se vystěhovalo 333 osob. Zahraničním stěhováním tedy vzrostl počet obyvatel kraje o 407 osob (v loňském 1. čtvrtletí byl však přírůstek zahraniční migrací o 100 osob vyšší). Stěhováním mezi kraji České republiky získal Pardubický kraj 56 obyvatel (960 přistěhovalých a 904 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

V průběhu prvních tří měsíců roku 2020 vzrostl počet obyvatel v okresech Pardubice (+387 osob, 8,9 ‰) a Chrudim (+98 osob, 3,8 ‰), a to díky kladnému migračnímu saldu. Ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel oproti stavu na počátku roku snížil. Nejvyšší celkový úbytek obyvatelstva zaznamenal okres Svitavy (-81 osob, -3,1 ‰); na úbytku se zde podílela jak migrace, tak přirozená měna. Orlickoústecko bylo v 1. čtvrtletí letošního roku jediným okresem kraje s kladným přírůstkem obyvatel přirozenou měnou (+27 osob).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

Během 1. čtvrtletí 2020 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 1 332 dětí, to je o 10 dětí méně než ve stejném období vloni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 10,2 živě narozených, což je hodnota nad republikovým průměrem (9,9 ‰). Prvorozené děti tvořily 48 % všech živě narozených, druhorozené 38 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 14 %. Mimo manželství se narodilo 651 dětí, tj. 48,9 % (o 0,2 procentního bodu méně než ve stejném období vloni). V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okresech Chrudim a Svitavy (52 %), nejnižší pak v okrese Ústí nad Orlicí (46 %).

V průběhu prvních tří měsíců roku 2020 v kraji zemřelo 1 403 osob (731 mužů a 672 žen), což je o 99 osob méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla 10,8 ‰, což je hodnota pod republikovým průměrem (11,3 ‰). Téměř polovina (48 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřelo v kraji 5 dětí do 1 roku, z toho 4 dětí do 28 dnů po narození.

V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo v kraji uzavřeno 164 manželství, tj. o 11 méně než v roce předchozím. V 51 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 1,3 ‰, což je hodnota na úrovni republikového průměru.

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů během ledna až března letošního roku 247 manželství. Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,9 ‰, republikový průměr činil 2,0 ‰. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (53 %).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí

 

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

 

 • Tabulka - Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tabulka - Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete:
 • Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2020 Odkaz [nové okno]
  (Rychlá informace - ústřední stránky ČSÚ)
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2020 Odkaz [nové okno]
  (publikace s daty za ČR, kraje, okresy)
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Klára Vávrová, E-mail: klara.vavrova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz