Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Pardubického kraje se v 1. pololetí roku 2018 zvýšil o 751 osob, k  30. 6. 2018 žilo na území kraje celkem 519 088 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Počet zemřelých se meziročně snížil, živě narozených naopak přibylo. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo sňatků, rozvodů bylo méně.

 

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2018 celkem 519 088 osob, v tom 257 237 mužů a 261 851 žen. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 153 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 904 obyvatel. Oproti 1. lednu 2018 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 751 osob.

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších osmi krajích. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a v Hl. městě Praze (11,9 ‰, resp. 10,3 ‰). K nejvyššímu absolutnímu úbytku obyvatel došlo v Moravskoslezském kraji (- 1 574 osob, relativně -2,6 ‰), v přepočtu na 1 000 obyvatel se však nejvíce počet obyvatel snížil v Karlovarském kraji (-3,1 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zejména zahraniční migrace týkající se výraznou měrou okresu Pardubice. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. pololetí 2018 přistěhovalo 1 470 osob (z toho téměř 50 % mířilo do okresu Pardubice), naopak do zahraničí se vystěhovalo 300 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 1 170 osob. Naopak stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 266 obyvatel (1 909 přistěhovalých a 2 175 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v 1. pololetí 2018 v okrese Pardubice (+549 osob, 6,4 ‰), a to zejména díky kladnému migračnímu saldu. Obyvatel přibylo i na Orlickoústecku (+215 osob) a Chrudimsku (+38 osob). Na celkovém úbytku počtu obyvatel v okrese Svitavy v 1. pololetí 2018 (-51 osob) se podílel především úbytek obyvatel přirozenou měnou (-75 osob), stěhováním okres obyvatele získal (+24). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Chrudim (-114 osob).

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2018 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 703 dětí, to je o 68 dětí více než ve stejném období předchozího roku. Mimo manželství se narodilo 1 311 dětí, tj. 48,5 % (o 0,4 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku). V rámci kraje nalezneme nejvyšší podíl dětí narozených neprovdaným matkám v okrese Ústí nad Orlicí (52,3 %), nejnižší pak v okrese Pardubice (45,3 %).

Během 1. až 2. čtvrtletí roku 2018 v kraji zemřelo 2 856 osob (z toho 1 403 mužů), což je o 51 méně než v témže období roku 2017. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (34 % všech zemřelých).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018

V 1. pololetí roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 985 manželství, tj. o 86 více než v témže období o rok dříve. V 68 % případů šlo u obou snoubenců o jejich první sňatek.

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných informací během ledna až června 2018 celkem 541 manželství, což je o 83 méně než ve stejném období v roce 2017. Ve 40 % případů bylo manželství rozvedeno na základě společného návrhu manželů. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (61 %).

Informace o potratech nejsou za sledované období k dispozici z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. až 2. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji