Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel Pardubického kraje se v prvním pololetí roku 2017 zvýšil o 183 osob, k  30. 6. 2017 žilo na území kraje celkem 517 270 osob. Na růstu počtu obyvatel se podílela zahraniční migrace, přirozenou měnou v kraji obyvatel ubylo. Počet zemřelých meziročně vzrostl, snížil se počet živě narozených. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ubylo sňatků.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 30. červnu 2017 celkem 517 270 osob, v tom 255 922 mužů a 261 348 žen. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 295 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 478 obyvatel. Oproti 1. lednu 2017 vzrostl celkový počet obyvatel v kraji o 183 osob. Populační přírůstek byl zaznamenán v dalších 7 krajích České republiky.

Na kladné hodnotě migračního salda měla zásluhu zahraniční migrace. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. až 2. čtvrtletí 2017 přistěhovalo 1 039 osob (z toho 66 % mířilo do okresu Pardubice), naopak do zahraničí se vystěhovalo 302 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 737 osob. Naopak stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 259 obyvatel (1 796 přistěhovalých a 2 055 vystěhovalých).

K celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v 1. až 2. čtvrtletí 2017 v okresech Chrudim a Pardubice, obyvatel zde přibylo díky kladnému migračnímu saldu. Ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel oproti stavu na počátku roku snížil. Převaha počtu zemřelých nad narozenými byla zaznamenána ve všech okresech.

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2017 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 2 606 dětí, to je o 103 dětí méně než ve stejném období předchozího roku. Mimo manželství se narodilo
1 280 dětí, tj. 49,1 % (o 1,7 procentního bodu více než ve stejném období loňského roku).

Během 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 v kraji zemřelo 2 901 osob (z toho 1 456 mužů), což je o 244 více než v témže období roku 2016. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (36 % z celkového počtu zemřelých).

V 1. pololetí roku 2017 bylo v kraji uzavřeno 888 manželství, tj. o 51 méně než v témže období o rok dříve. V 68,6 % událostí šlo u obou snoubenců o jejich první manželství. Informace o rozvodech nejsou za sledované období k dispozici z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Podle dosud dostupných údajů bylo v období ledna až června 2017 v kraji evidováno 781 potratů, z nich 49 % představovala umělá přerušení těhotenství. Údaje o potratech nejsou meziročně plně srovnatelné z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními.