Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2020

 

3. 9. 2020

Během srpna nezaměstnanost v Pardubickém kraji (stejně jako na území celé České republiky) nepatrně klesla. Kraj si nadále od konce května 2020 drží nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce i počet uchazečů o zaměstnání se oproti předchozímu měsíci v kraji snížil. Úřady práce v kraji stále evidují více volných pracovních míst než uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci srpna 2020 v Pardubickém kraji 2,66 % a v celé ČR 3,82 %. Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,05 procentního bodu (v celé ČR o 0,01 p. b.), oproti stavu z konce srpna 2019 se pak nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,76 procentního bodu. Zatímco podíl nezaměstnaných mužů se oproti červenci 2020 v kraji snížil o 0,10 procentního bodu na 2,41 %, podíl nezaměstnaných žen naopak vzrostl o 0,01 procentního bodu na 2,92 %.

V mezikrajském srovnání má Pardubický kraj od konce května 2020 nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,66 % ke konci srpna 2020). Méně než tříprocentní nezaměstnanost byla ke konci srpna 2020 zaznamenána ještě v Jihočeském kraji (2,77 %), Zlínském kraji (2,96 %) a v sousedním Královéhradeckém kraji (2,99 %). Naopak nejvyšší (více než pětiprocentní) nezaměstnanost vykazovaly kraje Moravskoslezský (5,50 %), Ústecký (5,44 %) a Karlovarský (5,15 %). Oproti červenci 2020 nezaměstnanost vzrostla pouze ve třech krajích, přičemž nejvyšší růst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (o 0,11 procentního bodu). Naopak nejvyšší pokles byl evidován v Karlovarském kraji (o 0,12 procentního bodu).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,49 % ke konci srpna 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci srpna 2020 zaznamenán v okrese Svitavy (2,77 %), který můžeme zařadit za okresy Chrudim (2,64 %) a Pardubice (2,74 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci srpna 2020 evidováno 9 423 nezaměstnaných osob, z toho 8 841 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 4 015 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 116. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 399 osob, naopak evidence byla ukončena 1 515 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 494 míst. Ke konci srpna 2020 bylo v kraji evidováno 26 264 pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst rozšířila pouze v okrese Svitavy (o 1,4 %). Naopak v ostatních okresech kraje se počet volných pracovních míst snížil, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán v okrese Chrudim (o 5,8 %).

Ke konci srpna 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,8 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 4,9krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 1,9krát více pracovních míst, okres Svitavy 1,6krát více a okres Chrudim 1,4krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2020 – komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  • Kontakt:
   Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
   Bc. et Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
   Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 480, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz