Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2019

 

10. 9. 2019

Stejně jako v celé České republice můžeme i v Pardubickém kraji zaznamenat mírné zvýšení nezaměstnanosti během srpna 2019. V mezikrajském srovnání se kraj prezentuje již pátý měsíc po sobě nejnižší nezaměstnaností, která nedosahuje ani 2 %. Úřady práce v kraji evidovaly ke konci srpna 2019 téměř čtyřikrát více volných pracovních míst než uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) se během posledních dvou měsíců v kraji zvýšil o 0,24 procentního bodu z letošní nejnižší hodnoty (1,66 % ke konci června) na 1,90 % ke konci srpna 2019. Také za celou Českou republiku byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v letošním roce ke konci června (2,57 %). Od této doby vzrostl o 0,15 procentního bodu na 2,72 % ke konci srpna 2019.

V mezikrajském srovnání vykazuje Pardubický kraj již pátý měsíc po sobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob (1,90 % ke konci srpna 2019). Spolu s Jihočeským krajem (1,91 %) jsou jedinými kraji, ve kterých byl podíl nezaměstnaných osob ke konci srpna pod 2 %. Nejvyšší nezaměstnanost ke konci srpna měl Moravskoslezský kraj (4,24 %), který jako jediný překročil 4% hranici.

V meziokresním srovnání měl ke konci srpna 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných osob okres Ústí nad Orlicí (1,75 %), nejvyšší pak okres Svitavy (2,12 %). Okres Pardubice můžeme podílem nezaměstnaných osob (1,87 %) zařadit před okres Chrudim (1,94 %). Ve srovnání s minulým měsícem se zvýšil podíl nezaměstnaných osob v okresech Ústí nad Orlicí a Pardubice a naopak k jeho snížení došlo v okresech Chrudim a Svitavy.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2019

Ke konci srpna 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 877 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 328. Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 45. Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo nově zaregistrováno 1 522 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 477 uchazečů.

Ke konci srpna 2019 bylo v kraji 26 776 pracovních míst v evidenci úřadů práce. Jejich počet se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 598 míst a to i navzdory tomu, že se počet volných pracovních míst snížil ve dvou okresech. V okrese Chrudim bylo zaznamenáno snížení o 74 pracovních míst a v okrese Ústí nad Orlicí o 51. Na zvýšení počtu pracovních míst v Pardubickém kraji se nejvíce podílel okres Pardubice (o 624 pracovních míst). Zvýšením o téměř sto pracovních míst pak přispěl také okres Svitavy (99 pracovních míst).

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadala ke konci srpna 2019 téměř čtyři pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy najdeme v okrese Pardubice, kde byl počet volných pracovních míst 6,7krát vyšší oproti počtu uchazečů. V okrese Ústí nad Orlicí byl 3,4krát vyšší, v okrese Svitavy 2,1krát vyšší a v okrese Chrudim 1,8krát vyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka – Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2019
 • Tabulka – Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2019 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz