Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2018

 

Během srpna 2018 se po červencovém mírném zvýšení růst nezaměstnanosti v kraji zastavil. Růst nezaměstnanosti žen zde byl kompenzován poklesem nezaměstnanosti mužů. Podíl nezaměstnaných osob byl v kraji ke konci srpna nižší oproti konci července pouze v okrese Ústí nad Orlicí. V mezikrajském srovnání zůstal podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, a to zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci srpna 2018 za celou ČR 3,05 % a za Pardubický kraj 1,99 %, což je třetí nejnižší hodnota od roku 2005. Nižší byla jen v květnu a v červnu 2018. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,05 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,06 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,75 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,01 procentního bodu; podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,04 p. b., zatímco podíl nezaměstnaných žen vzrostl o 0,03 p. b. Oproti srpnu roku 2017 byl podíl nezaměstnaných osob v kraji nižší o 0,80 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí spolu s  Jihočeským krajem podílem nezaměstnaných osob 2,0 % na první místo. Nezaměstnaností jsou nejvíce postiženy kraje Ústecký a Moravskoslezský (4,7 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 8. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,68 % (9. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,38 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,02 % řadí za okres Chrudim (1,98 %). Za uplynulý měsíc se zvýšil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji s výjimkou okresu Ústí nad Orlicí, kde došlo k poklesu u mužů i žen. Nejvýraznější růst nezaměstnanosti byl zaznamenán na Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2018

Ke konci srpna 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 7 210 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 664. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 19, přitom na Orlickoústecku ubylo 65 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 673 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 692 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci srpna 2018 celkem 32 903, tj. o 637 více než na konci července; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo téměř 5 pracovních míst. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst devětkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst 3,6krát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst téměř dvojnásobně převyšuje počet uchazečů a také v okrese Svitavy převažují volná místa nad počtem uchazečů, na 5 pracovních míst zde připadají čtyři uchazeči o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2018 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail: petr.dedic@czso.cz