Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2017

 

Během srpna 2017 nezaměstnanost v České republice klesala; v Pardubickém kraji byl pokles oproti celostátnímu průměru pomalejší. Tak nízký srpnový podíl nezaměstnaných osob však nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). Příznivější situace byla v kraji na trhu práce pouze v květnu a červnu letošního roku. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci srpna 2017 za celou ČR 3,98 % a za Pardubický kraj 2,79 %, což je po červnu a květnu 2017 třetí nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů i žen byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,2 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,9 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,05 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,2 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,58 %), za Pardubickým krajem (2,79 %) následuje Jihočeský a Královéhradecký kraj (oba 2,82 %). Nezaměstnaností jsou nejvíce postiženy kraje Ústecký a Moravskoslezský (oba shodně 6,1 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 8. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,51 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,63 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Orlickoústecku. Nejpomaleji klesala nezaměstnanost na Chrudimsku, nadále se okres Pardubice podílem nezaměstnaných 2,65 % řadí až za okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 8. 2017

Ke konci srpna 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 221 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 9 392.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 186, největší pokles byl zaznamenán v okresech Pardubice (o 85 osob), a Ústí nad Orlicí (o 54 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 638 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 824 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci srpna 2017 celkem 16 468, tj. o 944 více než na konci července 2017; na jedno místo tak připadalo 0,6 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst více než dvaapůlkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst jedenapůlkrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim je počet uchazečů s počtem volných pracovních míst téměř shodný a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,4 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců