Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2023

 

09. 11. 2023

Ke konci října 2023 bylo na úřadech práce v kraji evidováno 9,8 tis. nezaměstnaných osob, tj. o 1,2 % méně než v předchozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob v kraji činil 2,70 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížil o 0,13 procentního bodu. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti evidujeme ve všech krajích České republiky a v rámci menších územních celků i ve většině ze 77 okresů ČR včetně všech okresů Pardubického kraje.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci října 2023 hodnoty 2,70 %, což znamenalo pátou nejnižší hodnotu v kraji za posledních dvanáct měsíců. Zatímco oproti konci září 2023 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,13 procentního bodu, ve srovnání s koncem října 2022 vzrostla o 0,20 procentního bodu (při celostátním poklesu o 0,15 p. b., respektive o 0,03 p. b.). Meziměsíčně se v kraji snížil podíl nezaměstnaných mužů i podíl nezaměstnaných žen, první jmenovaný o 0,07 procentního bodu na 2,24 % ke konci desátého měsíce roku 2023, druhý jmenovaný o 0,20 procentního bodu na 3,18 %. Naopak ve srovnání s koncem října 2022 se nezaměstnanost mužů i nezaměstnanost žen v kraji zvýšila, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl v tomto období o 0,17 procentního bodu a podíl nezaměstnaných žen o 0,23 procentního bodu.

Ve srovnání všech 14 krajů ČR se podíl nezaměstnaných osob ke konci října 2023 pohyboval v rozmezí od 2,55 % ve Zlínském kraji po 5,40 % v Ústeckém kraji (celostátní průměr činil 3,45 %). Druhou nejnižší hodnotu v tomto žebříčku měl Kraj Vysočina (2,56 %), druhou nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,86 %). Pardubickému kraji patřila v tomto žebříčku pátá nejnižší hodnota (2,70 %).

Ve srovnání všech 77 okresů ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost ke konci desátého měsíce roku 2023 pohybovala v rozmezí od 1,43 % v okrese Praha-východ po 8,02 % v okrese Karviná. Okresy Pardubického kraje se v tomto žebříčku nacházely mezi 17. až 38. místem s podílem nezaměstnaných osob od 2,53 % v okrese Ústí nad Orlicí po 3,06 % v okrese Svitavy. Oproti konci předchozího měsíce se nezaměstnanost snížila v 74 ze 77 okresů ČR a zároveň i ve všech okresech Pardubického kraje. Zatímco k nejvyššímu poklesu mezi okresy kraje došlo na Pardubicku (o 0,25 procentního bodu), nejnižší evidujeme na Svitavsku (o 0,02 procentního bodu).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2023
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Ke konci desátého měsíce roku 2023 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 781 nezaměstnaných osob, z toho 8 995 patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce v kraji se v říjnu nově hlásilo 1 772 osob. Evidence byla naopak ukončena 1 890 osobám, z toho 200 z důvodu neplnění součinnosti s úřady práce. Ve srovnání s předchozím měsícem se tak počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji snížil o 118. Nové zaměstnání si v kraji v průběhu října našlo 1 393 uchazečů, z toho 78,2 % ho získalo díky úřadům práce (podíl za celou ČR činil 63,4 %). Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo v kraji 35,7 % uchazečů o zaměstnání (celorepublikově 28,3 %). Průměrná výše této podpory dosahovala v Pardubickém kraji 10 296 Kč, což znamenalo částku pod celostátním průměrem (10 702 Kč).

Ke konci října 2023 evidovaly úřady práce v kraji celkem 14 208 volných pracovních míst, tj. o 570 méně než v předchozím měsíci, respektive o 2 167 méně než ke konci října 2022. Většina z celkového počtu volných pracovních míst na úřadech práce byla určena pro uchazeče, kteří nedosáhli vyššího než základního vzdělání (v kraji 75,1 %, v celé ČR 72,7 %). Na uchazeče se středoškolským vzděláním bez maturity připadalo na úřadech práce v kraji 17,5 % z celkového počtu volných pracovních míst (celostátně 14,5 %), na uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou 5,4 % míst (celostátně 7,3 %) a na uchazeče s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním 2,0 % míst (v ČR 5,5 %).

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadalo na konci letošního října 1,5 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 1,9krát. V okrese Ústí nad Orlicí evidujeme oproti uchazečům 1,5krát více pracovních míst a v okrese Chrudim 1,2krát více. Nejméně příznivou situací se prezentovalo Svitavsko, kde evidujeme pouze o 45 pracovních míst více než uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2023
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2023 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:

 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz