Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2020

 

4. 11. 2020

V průběhu října 2020 se nezaměstnanost v Pardubickém kraji (obdobně jako v celé ČR) mírně snížila. Kraj si nadále drží nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání, a to již od konce května 2020. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce i počet uchazečů o zaměstnání oproti předchozímu měsíci v kraji klesl. Zároveň bylo ke konci října 2020 v kraji nejméně volných pracovních míst od konce listopadu 2017.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci října 2020 v Pardubickém kraji 2,48 % a v celé ČR 3,70 %. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji i celé ČR snížil o 0,07 procentního bodu, oproti stavu z konce října 2019 pak nezaměstnanost v kraji vzrostla o 0,67 procentního bodu (v celé ČR o 1,11 p. b.). Podíl nezaměstnaných mužů se v kraji oproti září 2020 snížil výrazněji (o 0,09 p. b. na 2,28 %) než podíl nezaměstnaných žen (o 0,06 p. b. na 2,70 %).

V mezikrajském srovnání má Pardubický kraj nejnižší podíl nezaměstnaných osob již od konce května 2020 (2,48 % ke konci října 2020). Méně než tříprocentní nezaměstnanost byla zaznamenána ještě v krajích Jihočeském (2,65 %), Královéhradeckém (2,83 %), Zlínském (2,86 %) a v Kraji Vysočina (2,87 %). Naopak více než pětiprocentní nezaměstnanost vykazovaly kraje Moravskoslezský (5,28 %), Ústecký (5,23 %) a Karlovarský (5,02 %). Oproti stavu z konce října 2019 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (o 2,49 p. b.). Naopak nejnižší meziroční růst nezaměstnanosti byl v Kraji Vysočina (o 0,60 p. b.), druhý nejnižší pak v Pardubickém kraji (0,67 p. b.).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,32 % ke konci října 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci října 2020 zaznamenán v okrese Svitavy (2,57 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci října 2020 evidováno 8 869 nezaměstnaných osob, z toho 8 239 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 3 600 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 242. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 556 osob, naopak evidence byla ukončena 1 798 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 1 709 (tj. o 8,1 %). Ke konci října 2020 bylo v kraji evidováno 19 403 pracovních míst, což byla nejnižší měsíční hodnota od listopadu 2017. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst snížila ve všech okresech Pardubického kraje, nejvíce v okrese Pardubice (o 12,6 %).

Ke konci října 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,2 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde počet volných míst převyšuje nad počtem uchazečů 3,5krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 1,6krát více pracovních míst a okresy Chrudim a Svitavy 1,4krát více pracovních míst.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2020 – komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz