Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2018

 

Během října 2018 se nezaměstnanost v kraji i nadále snižovala, a to ve všech okresech kraje. V mezikrajském srovnání zůstal podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Růst počtu volných pracovních míst v evidenci úřadů práce se v kraji zpomalil.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci října 2018 za celou ČR 2,83 % a za Pardubický kraj 1,77 %, což je nejnižší hodnota od začátku roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,02 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,10 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,45 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,11 procentního bodu; podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,08 p. b., podíl nezaměstnaných žen se snížil o 0,14 p. b. Oproti říjnu roku 2017 byl podíl nezaměstnaných osob v kraji nižší o 0,63 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 1,8 % na první místo. Nezaměstnaností je nejvíce postižen kraj Moravskoslezský (4,4 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 10. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,47 % (9. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,07 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 1,87 % řadí za okres Chrudim (1,69 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, a to u mužů i žen. Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán na Orlickoústecku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2018

Ke konci října 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 498 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 5 906. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 378, přitom na Orlickoústecku ubylo 131, na Chrudimsku 94 a na Svitavsku 93 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 781 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 159 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci října 2018 celkem 35 030, tj. o 303 více než na konci září; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo více než 5 pracovních míst. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst jedenáctkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst čtyřikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst převyšuje počet uchazečů téměř dvakrát a v okrese Svitavy 1,5krát.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2018 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail: petr.dedic@czso.cz