Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2021

 

11. 1. 2022

V průběhu prosince 2021 došlo k nejvyššímu nárůstu nezaměstnanosti v kraji v posledních dvou letech. I přesto měl Pardubický kraj nadále nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání (obdobně jako v předchozích devatenácti měsících). V průběhu prosince se do evidence úřadů práce v kraji hlásilo přes dva tisíce osob. Naopak 536 osob evidenci opustilo díky novému zaměstnání, což bylo nejméně ze všech měsíců v roce.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci prosince 2021 hodnoty 2,45 %, což bylo o 1,04 procentního bodu méně než na území celé ČR. Podíl nezaměstnaných žen (2,59 %) měl kraj vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (2,31 %). Oproti předchozímu měsíci se celková nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,35 procentního bodu, což byl nejvyšší meziměsíční nárůst od začátku pandemie covid-19. Výrazně se meziměsíčně zvýšil podíl nezaměstnaných mužů (o 0,49 procentního bodu), vzrostl však i podíl nezaměstnaných žen (o 0,20 procentního bodu).

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci prosince 2021 pohyboval v rozmezí od 2,45 % v Pardubickém kraji po 5,14 % v Moravskoslezském kraji, přičemž Pardubickému kraji patří pozice kraje s nejnižší nezaměstnaností od konce května 2020. Zatímco podíl nezaměstnaných osob pod hranicí tří procent mělo celkem osm krajů (druhá nejnižší hodnota 2,73 % náležela Zlínskému kraji, třetí nejnižší hodnota 2,76 % Praze), pětiprocentní hranici nezaměstnanosti překročil pouze Ústecký kraj (5,08 %) a již výše zmíněný Moravskoslezský kraj.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci prosince 2021 nacházel v rozmezí od 2,19 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,78 % v okrese Chrudim. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,28 % v okrese Praha-východ po 8,47 % v okrese Karviná. V první desítce okresů s nejnižší nezaměstnaností evidujeme na 7. místě okres Ústí nad Orlicí. Do první dvacítky se vešel okres Pardubice (12. místo), do první třicítky okresů s nejnižší nezaměstnaností můžeme zařadit Svitavy a Chrudim (23. a 24. místo).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2021
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci posledního měsíce roku 2021 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 783 nezaměstnaných osob, z toho 91,9 %, tj. 8 070 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 2 073 osob. Evidence byla naopak ukončena 960 osobám (včetně osob vyřazených z evidence). Počet uchazečů o zaměstnání se tak na úřadech práce v kraji meziměsíčně zvýšil o 1 113. Celkem 536 uchazečů si našlo nové zaměstnání, z toho 53,9 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měla necelá polovina uchazečů (44,4 %). Průměrná výše této podpory v kraji činila 8 876 Kč, což byla hodnota pod republikovým průměrem (9 232 Kč). Nekolidujícím zaměstnáním si v kraji přivydělávalo 340 uchazečů o zaměstnání, z toho téměř tři čtvrtiny tvořily ženy (72,6 %).

Úřady práce v Pardubickém kraji evidovaly ke konci prosince 2021 celkem 17 680 pracovních míst, což bylo o 240 pracovních míst více než v předchozím měsíci. Ve srovnání s koncem prosince 2020 se počet pracovních míst snížil o 14,0 % (tj. o 2 883 míst). Nabídka volných pracovních míst meziročně poklesla v okresech Pardubice a Svitavy (o 28,2 %, respektive o 0,8 %). Naopak v okresech Chrudim a Ústí nad Orlicí se tato nabídka zvýšila (o 10,8 %, respektive o 5,8 %).

Ke konci dvanáctého měsíce roku 2021 připadala na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji dvě volná pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů třikrát. V okrese Ústí nad Orlicí bylo oproti uchazečům 1,8krát více pracovních míst a v okresech Svitavy a Chrudim 1,4krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

graf

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2021
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2021 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
  • Kontakt:
   Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
   Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
   Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz