Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2020

 

8. 1. 2021

Pardubický kraj vykazoval ke konci prosince 2020 nejnižší míru nezaměstnanosti obdobně jako ve většině měsíců roku 2020. Výjimku tvořily pouze první čtyři měsíce výše zmíněného roku, ve kterých měl kraj druhou nejnižší nezaměstnanost po Praze. Stejně jako v listopadu 2020 se i během prosince nezaměstnanost v Pardubickém kraji a všech jeho okresech zvýšila.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci prosince 2020 v Pardubickém kraji 2,92 % a na území celé České republiky pak 4,02 %. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o 0,33 procentního bodu. Nárůst podílu nezaměstnaných osob můžeme zaznamenat ve všech okresech Pardubického kraje a také v celé ČR (o 0,26 p. b.). Oproti stavu z konce prosince 2019 se nezaměstnanost v celé České republice zvýšila o 1,15 procentního bodu a v kraji o 0,72 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných žen v kraji meziročně vzrostl o 0,77 procentního bodu a podíl nezaměstnaných mužů o 0,68 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání má Pardubický kraj nejnižší podíl nezaměstnaných osob již od konce května 2020. Jako jediný kraj měl ke konci prosince 2020 nižší než tříprocentní nezaměstnanost (2,92 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v Královéhradeckém kraji (3,11 %). Naopak více než pětiprocentní nezaměstnanost vykazovaly úřady práce v Moravskoslezském (5,55 %), Ústeckém (5,46 %) a Karlovarském kraji (5,45 %). Oproti stavu z konce prosince 2019 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, přičemž nejvyšší růst byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 2,70 p. b.). Naopak mezi kraje s nejnižším růstem nezaměstnanosti můžeme zařadit Pardubický kraj, který byl s růstem o 0,72 p. b. na druhém místě za Krajem Vysočina (růst o 0,61 p. b.).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,59 % ke konci prosince 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob měl ke konci posledního měsíce roku 2020 okres Chrudim (3,25 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Ke konci posledního měsíce roku 2020 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno celkem 10 219 nezaměstnaných osob, z toho 49,4 % tvořily ženy. Celkem 9 685 osob můžeme zařadit mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, patřilo 4 413 osob, z nichž 48,7 % tvořily ženy. Oproti předchozímu měsíci se zvýšil počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji o 1 041. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 2 005 osob. Evidence byla naopak ukončena 964 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 283 míst. Ke konci prosince 2020 bylo v kraji evidováno 20 563 pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst zvýšila v okresech Pardubice a Svitavy (o 2,7 %, respektive o 2,0 %). Naopak v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim došlo ke snížení této nabídky o 1,7 %, respektive o 1,1 %.

Ke konci prosince 2020 připadala na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji dvě volná pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,5krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 1,4krát více pracovních míst, okres Svitavy 1,3krát více a okres Chrudim 1,1krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2020 – komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz