Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019

 

10. 1. 2020

Pardubický kraj se již ke konci prosince nemohl prezentovat nejnižší mírou nezaměstnanosti mezi kraji, kterou vykazoval po většinu roku 2019. Oproti předchozímu měsíci se zvýšil počet uchazečů o zaměstnání v kraji o více než tisíc osob. Přesto byla situace na trhu práce v kraji ke konci roku 2019 příznivá, na jednoho uchazeče o zaměstnání připadala více než tři volná pracovní místa.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci roku 2019 v Pardubickém kraji 2,20 %, na území celé České republiky pak 2,87 %. Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o 0,36 procentního bodu (při celorepublikovém nárůstu o 0,28 p. b.), oproti stavu z konce prosince 2018 (2,19 %) se nezaměstnanost v kraji téměř nezměnila.

Přesto můžeme říci, že v průběhu celého roku 2019 patřil Pardubický kraj mezi kraje s nejnižším podílem nezaměstnaných osob. V lednu, únoru a březnu 2019 se mohl kraj v mezikrajském srovnání prezentovat třetím nejnižším podílem nezaměstnaných osob, v dubnu až srpnu měl dokonce celorepublikově nejnižší podíl nezaměstnaných osob, v září druhý nejnižší podíl a za říjen a listopad 2019 vykazoval opět nejnižší míru nezaměstnanosti. Ta se ovšem v kraji až do konce roku 2019 neudržela. Ke konci prosince měl kraj druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,20 %) za Prahou s 1,90 %.

V meziokresním srovnání měl ke konci roku 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných osob okres Ústí nad Orlicí (1,84 %), nejvyšší pak okres Svitavy (2,67 %). Okres Pardubice můžeme podílem nezaměstnaných osob (2,04 %) zařadit před okres Chrudim (2,48 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2019

tabulka

Ke konci prosince 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 7 930 nezaměstnaných osob, z toho 49,1 % uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti a 2,8 % uchazečů mělo nekolidující zaměstnání. Průměrný věk uchazeče o zaměstnání v kraji byl 42,3 roku, v celé České republice pak 42,9 roku. Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo nově hlášeno 2 229 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 058 uchazečů. Oproti předchozímu měsíci se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 1 171. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, patřilo 7 317 osob.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se v kraji oproti předchozímu měsíci zvýšil o 663 míst. Celkově bylo v kraji ke konci roku 2019 evidováno 24 582 pracovních míst, což bylo 7,2 % ze všech pracovních míst, které evidovaly úřady práce v celé České republice.

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadala ke konci prosince 2019 více než tři volná pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy najdeme v okrese Pardubice, kde byl počet volných pracovních míst 5,6krát vyšší oproti počtu uchazečů. V okrese Ústí nad Orlicí byl třikrát vyšší, v okrese Svitavy 1,5krát vyšší a v okrese Chrudim 1,4krát vyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

graf


 

 • Tabulka – Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2019
 • Tabulka – Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz