Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2019

 

8. 2. 2019

Během ledna 2019 nezaměstnanost v České republice vzrostla; v Pardubickém kraji byl růst mírně rychlejší. Útlum sezonních prací se projevil rychlejším růstem nezaměstnanosti mužů, z územního hlediska rostla rychleji nezaměstnanost v okrese Chrudim a Svitavy. V mezikrajském srovnání byl v Pardubickém kraji podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze a Plzeňském kraji třetí nejnižší. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce oproti předchozímu měsíci v kraji klesl, nadále však (trvale od dubna 2017) výrazně převažuje nad počtem uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci ledna 2019 za celou ČR 3,26 % a za Pardubický kraj 2,46 %, což je nejnižší lednová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,67 procentního bodu, u žen byla nižší o 0,92 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,24 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob zvýšil o 0,28 procentního bodu; oproti lednu roku 2018 byl nižší o 0,55 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,46 % na třetí místo za Hlavní město Prahu (1,98 %) a Plzeňský kraj (2,31 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (4,85 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 1. 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,87 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,17 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,25 % řadí před okres Chrudim (2,89 %). Za uplynulý měsíc se zvýšil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější růst byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 1. 2019

Ke konci ledna 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 899 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 220.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 985, z toho na Chrudimsku přibylo 292 a na Svitavsku 290 uchazečů. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 2 702 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 717 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci ledna 2019 celkem 32 923, tj. o 2 667 méně než na konci roku 2018; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo 3,7 pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst osmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst třikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okresech Chrudim a Svitavy počet pracovních míst  převažuje nad počtem uchazečů o zaměstnání jen mírně.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2019 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 466 743 418
  e-mail: hedvika.fialova@czso.cz