Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2018

 

Během ledna 2018 nezaměstnanost v České republice vzrostla; v Pardubickém kraji byl růst rychlejší. Ukončení sezonních prací se projevilo vyšším růstem nezaměstnanosti mužů. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji čtvrtý nejnižší. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci ledna 2018 za celou ČR 3,89 % a za Pardubický kraj 3,01 %, což je nejnižší lednová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,73 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,04 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,44 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob zvýšil o 0,18 procentního bodu; oproti lednu roku 2017 byl nižší o 1,19 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 3,01 % na čtvrté místo za Hlavní město Prahu (2,32 %), Plzeňský (2,70 %) a Královéhradecký kraj (2,82 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,86 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 1. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,45 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 4,11 %. Za uplynulý měsíc se zvýšil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější růst byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,63 % řadí před okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 1. 2018

Ke konci ledna 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 735 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 10 092.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 583, z toho na Svitavsku přibylo 225 a na Chrudimsku 175 uchazečů. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 2 721 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 138 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci ledna 2018 celkem 22 152, tj. o 2 199 více než na konci roku 2017; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 2 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst čtyřikrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst téměř dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet uchazečů mírně převyšuje počet volných míst a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,5 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců