Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2017

 

Počátkem roku 2017 vzrostla nezaměstnanost v celé České republice; v Pardubickém kraji byl růst rychlejší, a to především v okrese Chrudim. Podíl nezaměstnaných mužů je v kraji s výjimkou okresu Pardubice (obdobně jako v zimních měsících předchozích let) nad úrovní podílu nezaměstnaných žen.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) byl ke konci ledna 2017 za celou ČR 5,29 % a za Pardubický kraj 4,20 %. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,88 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,31 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,55 procentního bodu vyšší než podíl žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,16 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,28 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji čtvrtý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Hlavním městě Praze (3,34 %), následuje Plzeňský (3,66 %) a Královéhradecký kraj (3,85 %). Nejvíce je nezaměstnaností postižen Ústecký kraj (7,90 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 1. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Pardubicku – 3,41 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 5,80 %. Za uplynulý měsíc vzrostl podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější růst byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 1. 2017

Ke konci ledna 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 14 998 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 14 200.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 591, růst byl zaznamenán zejména v okresech Chrudim (o 306 osob) a Svitavy (o 160 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 3 062 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 471 uchazečů.

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci ledna 2017 celkem 10 520 (tj. o 833 více než na konci roku 2016); na jedno místo tak připadalo 1,4 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy je v okrese Pardubice, kde byl počet volných míst vyšší než počet uchazečů, a v okrese Ústí nad Orlicí s více než jedním uchazečem na 1 volné místo. V okresech Chrudim a Svitavy připadají na jedno volné místo více než 3 uchazeči.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Volná pracovní místa v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců