Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2020

 

5. 6. 2020

Zatímco ve většině měsíců loňského roku byla nezaměstnanost v Pardubickém kraji ze všech krajů nejnižší, v letošním roce je květen prvním měsícem, ve kterém měl kraj nejnižší podíl nezaměstnaných. Oproti předchozímu měsíci sice v kraji vzrostl počet uchazečů o zaměstnání, ale zároveň se zvýšil i počet pracovních míst v evidenci úřadů práce.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci května 2020 v Pardubickém kraji 2,59 % a v celé ČR 3,62 %, což bylo o 1,03 procentního bodu více než v kraji. Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o 0,06 procentního bodu (při republikovém nárůstu o 0,18 p. b.), oproti stavu z konce května 2019 se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,91 procentního bodu a v celé ČR o jeden procentní bod. Ke konci května 2020 evidovaly úřady práce v kraji vyšší podíl nezaměstnaných žen (2,73 %) než podíl nezaměstnaných mužů (2,46 %).

Ve srovnání s ostatními kraji měl Pardubický kraj během května 2020 třetí nejnižší nárůst nezaměstnanosti (o 0,06 procentního bodu) za Jihočeským krajem (o 0,02 p. b.) a Zlínským krajem (o 0,05 p. b.). Nejvyšší nárůst nezaměstnanosti zaznamenal stejně jako minulý měsíc Karlovarský kraj (tentokrát o 0,66 p. b.). Druhý nejvyšší nárůst nezaměstnanosti oproti dubnu 2020 zaznamenala Praha (o 0,34 p. b.), která díky tomuto zvýšení podílu nezaměstnaných osob přenechala pozici kraje s nejnižší nezaměstnaností na konci května 2020 Pardubickému kraji. Ten vykazoval nejnižší míru nezaměstnanosti naposledy v listopadu 2019, celkově pak v sedmi měsících roku 2019. Naopak nejvyšší nezaměstnanost měl ke konci května 2020 Moravskoslezský kraj (5,25 %).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,40 % ke konci května 2020). Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob měl ke konci května 2020 okres Svitavy (2,73 %), který se zařadil až za okresy Pardubice (2,60 %) a Chrudim (2,70 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci května 2020 evidováno 9 192 nezaměstnaných osob, z toho 8 637 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 196. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 524 osob, naopak evidence byla ukončena 1 328 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 446 míst. Ke konci května 2020 bylo v kraji evidováno 24 261 pracovních míst, což bylo 7,3 % ze všech pracovních míst, které evidovaly úřady práce v celé České republice.

Stejně jako na konci minulého měsíce i na konci května 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,6 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy v kraji byl ke konci května 2020 v okrese Pardubice, kde počet volných pracovních míst převýšil počet uchazečů 4,7krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 2,1krát více pracovních míst a okresy Chrudim a Svitavy 1,3krát více pracovních míst.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2020 - komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Bc. et Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz