Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2018

 

Během května 2018 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles rychlejší. Podíl nezaměstnaných osob byl v kraji ke konci května nejnižší od roku 2005. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, a to zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci dubna 2018 za celou ČR 3,01 % a za Pardubický kraj 1,88 %, což je nejnižší hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,12 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,14 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,37 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,21 procentního bodu; oproti květnu roku 2017 byl nižší o 0,85 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 1,88 % na první místo. Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (4,83 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 5. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,69 % (12. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,20 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 1,86 % řadí za okres Chrudim (1,82 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2018

Ke konci května 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 927 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 286. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 688, z toho na Svitavsku ubylo 265 a na Pardubicku 167 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 380 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 068 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci května 2018 celkem 28 263, tj. o 2 536 více než na konci dubna; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 4 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst téměř osmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst třikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst dvojnásobně převyšuje počet uchazečů a také v okrese Svitavy převažují volná místa nad počtem uchazečů, na 3 pracovní místa zde připadají dva uchazeči o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

                

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2018 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:

 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 •  

  Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail: petr.dedic@czso.cz