Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2017

 

Během července 2017 nezaměstnanost v České republice rostla; v Pardubickém kraji byl růst oproti celostátnímu průměru rychlejší. Tak nízký červencový podíl nezaměstnaných osob však nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). Příznivější situace byla v kraji na trhu práce pouze v květnu a červnu letošního roku. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci července 2017 za celou ČR 4,07 % a za Pardubický kraj 2,84 %, což je po červnu a květnu 2017 třetí nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,22 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,23 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,86 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob zvýšil o 0,20 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,23 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,62 %), za Pardubickým krajem (2,84 %) následuje Jihočeský kraj (2,85 %) a Královéhradecký kraj (2,87 %). Nezaměstnaností jsou nejvíce postiženy kraje Ústecký a Moravskoslezský (oba shodně 6,3 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 7. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,57 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,66 %. Za uplynulý měsíc se zvýšil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější růst byl zaznamenán na Svitavsku. Nejpomaleji se rostla nezaměstnanost na Pardubicku, nadále se okres Pardubice podílem nezaměstnaných 2,71 % řadí až za okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 7. 2017

Ke konci července 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 407 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 9 564.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 624, růst byl zaznamenán zejména v okresech Pardubice (o 210 osob), Svitavy (o 162 osob) a Ústí nad Orlicí (o 153 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 2 074 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 450 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci července 2017 celkem 15 524, tj. o 1 017 více než na konci června 2017; na jedno místo tak připadalo 0,7 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst dvaapůlkrát vyšší než počet uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí s méně než jedním uchazečem na 1 pracovní místo. V okrese Chrudim je počet uchazečů s počtem volných pracovních míst shodný a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,4 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců