Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. březnu 2019

 

8. 4. 2019

Během března 2019 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles rychlejší. Nezaměstnanost se snížila ve všech okresech kraje. V mezikrajském srovnání byl v Pardubickém kraji podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze a Plzeňském kraji třetí nejnižší. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se oproti předchozímu měsíci snížil, nadále však výrazně převyšuje počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci března 2019 za celou ČR 2,99 % a za Pardubický kraj 2,11 %, což je nejnižší březnová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,82 procentního bodu, u žen byla nižší o 0,96 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji jen nepatrně nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,31 procentního bodu; oproti březnu roku 2018 byl nižší o 0,43 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,11 % na třetí místo za Hlavní město Prahu (1,91 %) a Plzeňský kraj (2,07 %). Nezaměstnaností jsou nejvíce postiženy kraje Ústecký a Moravskoslezský (4,61 %, resp. 4,60 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 3. 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,57 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,77 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,00 % řadí před okres Chrudim (2,32 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvíce pak na Chrudimsku (-0,5 procentního bodu).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 3. 2019

Ke konci března 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 7 732 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 7 016.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 019. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 394 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 413 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci března 2019 celkem 31 931, tj. o 417 méně než na konci předchozího měsíce; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 4 pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst více než osmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst téměř čtyřikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Svitavy počet volných míst převyšuje počet uchazečů 1,5krát a v okrese Chrudim 1,4krát.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. březnu 2019 - komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 466 743 418
  e-mail: hedvika.fialova@czso.cz