Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2021

 

6. 10. 2021

V průběhu září 2021 se nezaměstnanost v Pardubickém kraji a všech jeho okresech snížila. Kraj měl obdobně jako v předchozích šestnácti měsících nejnižší nezaměstnanost v mezikrajském srovnání. Podíl nezaměstnaných žen byl v kraji o 0,71 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných mužů. V meziokresním srovnání se po několika měsících vrátilo na pozici okresu s nejnižší nezaměstnaností v kraji Orlickoústecko.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci září 2021 hodnoty 2,24 %, což bylo o 1,31 procentního bodu méně než na území celé ČR. Podíl nezaměstnaných žen (2,60 %) měl kraj vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (1,89 %). Ve srovnání s předchozím měsícem se snížila celková nezaměstnanost v kraji o 0,08 procentního bodu, přičemž nezaměstnanost žen poklesla o 0,15 procentního bodu a nezaměstnanost mužů o 0,02 procentního bodu. Oproti září roku 2020 poklesla celková nezaměstnanost v kraji o 0,32 procentního bodu, nezaměstnanost žen o 0,15 procentního bodu a nezaměstnanost mužů o 0,48 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci září 2021 pohyboval v rozmezí od 2,24 % v Pardubickém kraji po 5,30 % v Moravskoslezském kraji. Nezaměstnanost pod hranicí tří procent mělo celkem šest krajů, přičemž druhou nejnižší hodnotu podílu nezaměstnaných osob měl Jihočeský kraj (2,61 %). Naopak pětiprocentní hranici podílu nezaměstnaných osob překročil již výše zmíněný Moravskoslezský kraj a také Ústecký kraj (5,26 %). Zatímco Pardubický kraj drží pozici kraje s nejnižším podílem nezaměstnaných osob již od konce května 2020, Moravskoslezský kraj je na pozici kraje s nejvyšší nezaměstnaností teprve podruhé v tomto roce.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci září 2021 nacházel v rozmezí od 2,18 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,34 % v okrese Chrudim (nejmenší rozptyl mezi kraji). Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,53 % v okrese Praha-východ po 8,86 % v okrese Karviná. Všechny okresy Pardubického kraje evidujeme v první šestnáctce okresů s nejnižší nezaměstnaností, na 12. místě okres Ústí nad Orlicí, na 13. místě okres Svitavy, na 14. pozici okres Pardubice a na 16. pozici okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 9. 2021
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci devátého měsíce roku 2021 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 096 nezaměstnaných osob, z toho 91,4 %, tj. 7 397 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 1 862 osob. Evidence byla naopak ukončena 2 084 osobám (včetně osob vyřazených z evidence). Meziměsíčně se tak počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji snížil o 222. Celkem 1 491 uchazečů si našlo nové zaměstnání, z toho 47,6 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti neměla ani polovina uchazečů o zaměstnání (38,2 %). Průměrná výše této podpory v kraji činila 8 878 Kč, což byla hodnota pod republikovým průměrem (9 289 Kč).

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci září 2021 celkem 17 763, tj. o 1 619 méně oproti předchozímu měsíci a o 3 349 méně ve srovnání s devátým měsícem předchozího roku. Meziměsíčně poklesla nabídka volných pracovních míst ve všech okresech Pardubického kraje, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán na Pardubicku (o 11,6 %) a nejnižší na Orlickoústecku (o 0,3 %).

Ke konci září 2021 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,2 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů třikrát. V okrese Svitavy bylo oproti uchazečům 2,1krát více pracovních míst, v okrese Ústí nad Orlicí 1,7krát více a v okrese Chrudim 1,6krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

graf

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 9. 2021
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2021 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz