Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2017

 

Během září 2017 nezaměstnanost v České republice klesala; v Pardubickém kraji byl pokles oproti celostátnímu průměru rychlejší. Tak nízký podíl nezaměstnaných osob nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Plzeňském kraji druhý nejnižší. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci září 2017 za celou ČR 3,80 % a za Pardubický kraj 2,58 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,16 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,28 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,55 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,21 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,19 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,46 %), za Pardubickým krajem (2,58 %) následuje Jihočeský a Královéhradecký kraj (shodně s 2,69 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,91 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 9. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,34 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,28 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Svitavsku. Nejpomaleji klesala nezaměstnanost na Chrudimsku, nadále se okres Pardubice podílem nezaměstnaných 2,44 % řadí až za okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 9. 2017

Ke konci září 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 447 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 666.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 774, největší pokles byl zaznamenán v okresech Pardubice (o 266 osob), a Svitavy (o 244 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 2 098 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 872 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci září 2017 celkem 18 565, tj. o 2 097 více než na konci srpna 2017; na jedno místo tak připadalo 0,5 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst 3,6krát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst téměř dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst mírně převyšuje počet uchazečů a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,3 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců