Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2024

 

14. 5. 2024

Ke konci dubna 2024 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji hodnoty 2,95 %, což znamenalo čtvrtou nejnižší hodnotu mezi 14 kraji ČR. Ve srovnání s předchozím měsícem se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,19 procentního bodu, přičemž podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,33 procentního bodu a podíl nezaměstnaných žen o 0,05 procentního bodu. Počet volných pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji se oproti předchozímu měsíci mírně zvýšil na 13,9 tis., přesto se jednalo o nejnižší dubnovou hodnotu od roku 2018.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci dubna 2024 hodnoty 2,95 %, což znamenalo nejvyšší dubnovou hodnotu v kraji od roku 2018. Zatímco ve srovnání s koncem předchozího měsíce se nezaměstnanost v kraji i celé ČR snížila (v kraji o 0,19 procentního bodu, v celé ČR o 0,12 procentního bodu), oproti konci dubna 2023 vzrostla (v kraji o 0,26 procentního bodu, celostátně o 0,17 procentního bodu). Meziměsíčně se v kraji výrazně snížil podíl nezaměstnaných mužů (o 0,33 procentního bodu na 2,59 %), poklesl však i podíl nezaměstnaných žen (o 0,05 procentního bodu na 3,32 %). V komparaci s koncem dubna 2023 se naopak oba výše uvedené podíly zvýšily, první jmenovaný o 0,35 procentního bodu, druhý o 0,16 procentního bodu.

Neumístění uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2024
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce
tabulka

Ve srovnání všech 14 krajů se podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna 2024 pohyboval v rozmezí od 2,84 % v Praze po 5,90 % v Ústeckém kraji (při celostátním průměru 3,74 %). Druhou nejnižší hodnotu v tomto žebříčku měl Kraj Vysočina (2,84 %), druhou nejvyšší Moravskoslezský kraj (5,27 %). Pardubický kraj si oproti předchozímu měsíci o jednu příčku polepšil, ke konci dubna 2024 mu patřila čtvrtá nejnižší hodnota (2,95 %).

Ve srovnání všech 77 okresů (vč. Prahy) se nezaměstnanost ke konci čtvrtého měsíce roku 2024 pohybovala v rozmezí od 1,46 % v okrese Praha-východ po 8,13 % v okrese Karviná. Okresy Pardubického kraje se v tomto žebříčku nacházely mezi 14. až 33. místem s podílem nezaměstnaných osob od 2,78 % v okrese Ústí nad Orlicí po 3,29 % v okrese Svitavy. Oproti konci předchozího měsíce se nezaměstnanost snížila ve většině okresů ČR (v 70 ze 77), mezi okresy kraje nejvíce na Chrudimsku (o 0,50 procentního bodu) a nejméně na Pardubicku a Orlickoústecku (o 0,03 procentního bodu).

Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2024
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce
tabulka

Ke konci čtvrtého měsíce roku 2024 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 584 nezaměstnaných osob, z toho 16,1 % patřilo mezi osoby se zdravotním postižením a 5,9 % mezi absolventy a mladistvé. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na úřadech práce v kraji 3 876 uchazečů o zaměstnání, přičemž její průměrná měsíční výše dosáhla částky 10 425 Kč (celostátně 11 103 Kč). Většina z uchazečů na úřadech práce v Pardubickém kraji spadala mezi dosažitelné uchazeče (9 820 osob), tj. mezi osoby ve věku 15–64 let, které mohly při nabídce vhodného pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání. Do evidence úřadů práce v kraji se v dubnu 2024 nově hlásilo 1 635 osob. Evidence byla naopak ukončena 2 289 osobám, z toho 161 z důvodu neplnění součinnosti s úřady práce. Ve srovnání s předchozím měsícem se tak počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji snížil o 654, v komparaci se stavem ke konci dubna 2023 vzrostl o 1 042.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
graf

Ke konci dubna 2024 evidovaly úřady práce v kraji celkem 13 877 volných pracovních míst, což znamenalo nejnižší dubnovou hodnotu od roku 2018. Zatímco ve srovnání s předchozím měsícem se počet volných pracovních míst na úřadech práce v kraji zvýšil o 309, oproti stavu z konce dubna 2023 poklesl o 1 064. Většina z celkového počtu volných pracovních míst ke konci dubna 2024 byla určena pro uchazeče, kteří nedosáhli vyššího než základního vzdělání (v kraji 75,4 %, v celé ČR 73,1 %). Na uchazeče se středoškolským vzděláním bez maturity připadalo na úřadech práce v kraji 16,7 % z celkového počtu volných pracovních míst (celostátně 13,9 %), na uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou 5,4 % míst (celostátně 7,5 %) a na uchazeče s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním 2,5 % míst (v celé ČR 5,5 %).

Rozptyl podílu nezaměstnaných osob v okresech Pardubického kraje1)
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
graf

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadalo na konci dubna 1,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 1,6krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům 1,3krát více pracovních míst a okres Chrudim 1,1krát více. Nejméně příznivou situací se prezentoval okres Svitavy, ve kterém byl počet volných pracovních míst téměř shodný s počtem uchazečů o zaměstnání.

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2024
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2024
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2024 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:

 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz