Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2023

 

11. 5. 2023

Ke konci dubna 2023 evidovaly úřady práce v Pardubickém kraji necelých patnáct tisíc volných pracovních míst, tj. nejméně od konce července 2017. I přesto nezaměstnanost v kraji oproti předchozímu měsíci poklesla. Ke konci dubna 2023 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v kraji hodnoty 2,69 % a byl spolu s Krajem Vysočina třetí nejnižší mezi kraji. Podíl nezaměstnaných žen je v Pardubickém kraji již od konce března 2021 vyšší než podíl nezaměstnaných mužů.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci čtvrtého měsíce roku 2023 hodnoty 2,69 %. Ve srovnání s předchozím měsícem evidujeme pokles nezaměstnanosti ve všech krajích. Zatímco celorepublikově se podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,17 procentního bodu, v Pardubickém kraji došlo k poklesu nezaměstnanosti o 0,24 procentního bodu (třetí nejvyšší pokles mezi kraji). Naopak oproti stavu z konce dubna 2022 došlo ve všech krajích k růstu nezaměstnanosti, celorepublikově se nezaměstnanost zvýšila o 0,25 procentního bodu, v Pardubickém kraji o 0,42 procentního bodu (nejvyšší růst mezi kraji). Podíl nezaměstnaných žen má kraj od konce března 2021 vyšší než podíl nezaměstnaných mužů. Ke konci dubna 2023 dosáhla nezaměstnanost mužů v kraji 2,24 % a nezaměstnanost žen 3,16 %, přičemž oproti konci dubna 2022 se více zvýšila nezaměstnanost žen (ta vzrostla o 0,61 procentního bodu, nezaměstnanost mužů pak o 0,24 procentního bodu).

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna 2023 pohyboval v rozmezí od 2,66 % ve Zlínském kraji po 5,48 % v Ústeckém kraji (průměrná hodnota za celou ČR činila 3,57 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost patřila Jihočeskému kraji (2,68 %), o třetí nejnižší podíl nezaměstnaných osob se dělil Pardubický kraj a Kraj Vysočina (oba 2,69 %). Naopak druhou nejvyšší nezaměstnanost měl stejně jako v předchozích patnácti měsících Moravskoslezský kraj (4,90 %).

V meziokresním srovnání všech 77 okresů ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost ke konci čtvrtého měsíce roku 2023 pohybovala v rozmezí od 1,53 % v okrese Praha-východ po 8,27 % v okrese Karviná. Okresy Pardubického kraje se v tomto žebříčku nacházely mezi 10. až 32. místem s podílem nezaměstnaných osob od 2,36 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,93 % v okrese Svitavy.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2023
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Ke konci čtvrtého měsíce roku 2023 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 542 nezaměstnaných osob, z toho 8 691 patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Přibližně každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením. Celkem bylo na úřadech práce v kraji evidováno 1 594 osob se zdravotním postižením, tj. o 60 méně než v předchozím měsíci. Meziměsíční pokles počtu uchazečů evidujeme nejen u této specifické skupiny osob na trhu práce, ale také v rámci všech uchazečů o zaměstnání, jejichž počet se v kraji snížil o 788. Zatímco do evidence úřadů práce v kraji se v průběhu dubna nechalo zapsat 1 507 uchazečů o zaměstnání, evidence byla ukončena 2 295 osobám, z toho 212 z důvodu neplnění součinnosti s úřady práce. Nové zaměstnání si našlo 1 787 osob, z toho 54,3 % ho získalo díky úřadům práce.

Ke konci dubna 2023 evidovaly úřady práce v Pardubickém kraji celkem 14 941 volných pracovních míst, tj. o 160 méně než v předchozím měsíci, respektive nejméně od konce července 2017. Většina z těchto volných pracovních míst byla určena pro uchazeče, kteří nedosáhli vyššího než základního vzdělání (11 098 míst). Pro uchazeče se středoškolským vzděláním bez maturity měly úřady práce v kraji v nabídce 2 650 pracovních míst, pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou 816 míst a pro uchazeče s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním 377 míst.

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadalo na konci letošního dubna 1,6 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů dvakrát. V okrese Ústí nad Orlicí evidujeme oproti uchazečům 1,6krát více pracovních míst a v okresech Chrudim a Svitavy 1,2krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2023
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2023 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:

 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz